Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX

Expert contabil – serviciu extern

București

Tip post: Full time

Angajator: City Square Center

Departament: Contabilitate

Domeniu: Servicii & Consultantă financiar-contabilă

Nivel carieră: Minim 5 ani experiență în serviciu de contabilitate

Limbi străine: Engleză

Permis de conducere: Categoria B

Scopul postului:
Titularul postului are rolul de a oferii consultanță și servicii financiar contabile companiilor din portofoliul CSC la standardele profesionale și calitative ale companiei, în cadrul  serviciului extern financiar-contabil.

Activitățile ce caracterizează sarcină de muncă a postului sunt următoarele: 

 1. Prestează servicii / activități specifice de contabilitate pentru persoane juridice (administrare și procesare de documente financiar contabile);
 2. Oferă consultantă financiar contabilă de specialitate, clienților din portofoliu, în raport cu prevederile Codului Fiscal și alte acte normtive aplicabile la nivelul activității de gestiune economică și contabilitate;
 3. Efectuează activități / servicii de raportare financiarăƒ, contabilムși statisticăƒ;
 4. Realizează întocmirea și depunerea declarații lunare: Registru Jurnal, Jurnal de Vânzări, Jurnal de Cumpăƒrăƒri, Balanța de verificare, Bilanț și Conturile de Profit și Pierdere; Rapoarte cerute de Banca Nationalムa României; Completarea și depunerea Declarației de impozit pe profit, Declarației de TVA, Declarației de impozit cu reținere la sursăƒ, Declarațiilor privind taxele locale; 
 5. Asigură servicii de raportare pentru managementul clienților din portofoliu;
 6. Oferă consultantムși servicii de specialitate pentru firme nou înființate; 
 7. Oferă servicii și consultanță de specialitate pentru constituirea PFA / PFI cât și gestionarea activității financiar contabile a entității;
 8. Realizează activități de analiză financiar-contabilă, privind conformitatea proceselor desfășurate, în raport cu prevederile legale, pentru clienții sau potențialii clienți ai companiei;
 9. Implementează procese contabile pentru respectarea legislației economico-financiare la nivel de companie pentru clienții din portofoliul alocat; 
 10. Reprezintムcompaniile din portofoliu, în relația cu organele de control de specialitate ale statului, trezoreria statului, în relația cu băƒncile, furnizorii și clienții companiei, cu alte instituții financiare și de credit, cu reprezentanții clienților companiei, etc; 
 11. Oferă consultanță financiar contabilă de specialitate:
  a)Asigură implementarea unor monografii contabile pentru proiecte speciale, cum ar fi planuri de refinanțare și alte planuri necesare tinând cont de politicile compani; 
  b)Realizează analiza performanțelor de ordin economic ale firmei în baza datelor înregistrate anterior în contabilitate (în luni sau ani financiari) prin îmbunătăƒtirea rapoartelor de management;
  c)Asigură organizarea și implementarea planurilor de conturi specifice, în funcție de specificul companiei: centre de cost, unități de produs, sisteme monedムunică sau multi-monedăƒ; 
  d)Asigură întocmirea manualului de politici și proceduri contabile; 
  e)Asigură dezvoltarea și implementarea procedurilor contabile specifice companiilor administrate; 
 12.  Pregătirea și completarea registrelor contabile;
 13. Organizarea procesului de evaluare a elementelor patrimoniale sau a întregului patrimoniu;
 14. Colectarea datelor necesare, întocmirea bilanțului contabil, verificarea corelațiilor bilanțiere și întocmirea anexelor la bilanț cu reflectarea situației economice reale a unităƒtii patrimoniale; 
 15. Asigură raportarea rezultatelor financiare ale companiilor cliente; 
 16. Asigură întocmirea statelor de plată și a declarațiilor unice 112 pentru clienții care au contractat acest serviciu; 
 17. Asigurarea respectării legislației fiscale în cadrul companiilor din portofoliu: 

  a)Se documenteazムla zi cu privire la legislația din domeniul economico-financiar și asigurムdesfăƒsurarea activitătii financiar -contabile în conformitate cu legislația de specialitate; 
  b) Asigură respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil;
  c) Urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale;
  d) Urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor legale
  e) Exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiunilor;

 18.  Comunică permanent cu departamentul de resurse umane al clientului în vederea obținerii și transmiterii de informații corecte și în timp util privind diferite aspecte care vizează activitatea unor clienți comuni din portofoliul grupului City Square Center .

 

Pregătire profesională:

a) pregătire de baza : candidatul potrivit este de preferat absolvent al Academiei de studii economice, Facultatea de contabilitate și informatică de gestiune;

b) pregătire de specialitate:
Absolvent al cursurilor CECCAR de expert contabil autorizat;

Cunostințe profesionale necesare:
Cunoașterea aprofundata a Standardelor Internaționale de Contabilitate și a legislației fiscale și contabile românești;
Cunoștințe la nivel avansat privind legislația financiară și economică de profil;
Cunoștințe la nivel avansat de gestiune economică și financiară a întreprinderii;
Cunoștințe la nivel avansat de contabilitate și fiscalitate națională și internațională;
Cunoștințe la nivel avansat de operare PC a€“ pachetul Microsoft Office; 
Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze (scris, vorbit); 
Cunoștințe avansate de operare de baze de date;
Cunoștințe operare SAP;

Abilități necesare profilului postului:

 • Abilitatea de a respecta termene limită și de a prioritiza acțiunile;
 • Capacitate de analiză și sinteză, obișnuit cu lucrul cu cifre; 
 • Capacitate de asimilare și procesare a informațiilor;
 • Atenție concentrată și distributivă, rezistentă la factori perturbatori;
 • Abilitatea de a reacționa flexibil și de a asigura implementarea cu succes a schimbărilor; 
 • Abilitatea de a lucra independent, de a avea inițiativă; 
 • Capacitate de autoevaluare, de analiză și autocorectare; 
 • Abilități foarte bune de planificare, atenție la detalii, atitudine pozitivă și proactivă; 
 • Meticulozitate și acuratețe; 
 • Loialitate și confidențialitate;

Angajatorul oferă următoarele beneficii salariare și extrasalariale: 

 • Pachet de salarizare atractiv;
 • Mediu de lucru plăcut;
 • Laptop;
 • Telefon de serviciu;
 • Siguranța unui parteneriat pe termen lung;
 • Decont transport;

City Square Center are experiență de peste 12 ani în externalizarea serviciilor financiar – contabile și consultanță fiscală, dedicate unui portofoliu de clienți compus din societăți comerciale din diverse domenii de activitate( comercial/producție sau servicii) aflate în diferite stadii de dezvoltare ( start-up/companii mici si mijlocii/companii mari);
Participăm la dezvoltarea și consolidarea afacerilor clienților noștrii si construim echipe de oameni talentați, profesioniști, cu un nivel mare de autonomie care se pot dezvolta și remarca în relația cu clienții.

Mai multe detalii despre:
Principiile CSC : click aici               Serviciile CSC :click aici                Echipa CSC : click aici

Consideri că ești persoana potrivită pentru acest job? Încarcă CV-ul tău în căsuța de mai jos. Dacă nu ai un CV pregătit, îl poți realiza chiar acum, folosind modelul CSC.
Îți dorim succes!

Alte joburi