A Partnership for High Performance
(0740) XXX XXX

George Răuți

General Manager

Business Card București
Consultant Senior - 14 years of experience

"Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Doar aşa lumea se va inspira din iniţiativa ta şi te va urma."

Controale ITM Relaţii de Muncă susţinute

154

Amenzi/Sancţiuni ITM înregistrate

0

Controale ITM Securitate în Muncă susţinute

201

Amenzi/Sancţiuni ITM înregistrate

0

Proiecte terasamente drumuri şi poduri

12

Accidente de muncă înregistrate

1

Proiecte protecţia muncii derulate

254

Accidente de muncă înregistrate

5

Proiecte transfer de întreprindere

1

Finalizate cu succes

1

Dosare de concediere individuală sau colectivă

710

Contestaţii câştigate în instanţă de angajat

0

Contracte colective de muncă negociate

32

Contestaţii ale sindicatelor

0

Cercetare accidente de muncă finalizate

29

Dosare respinse de ITM

0

Skills & Competencies

    Începând cu anul 2003, când am pus bazele City Square Center, am derulat proiecte de consultanță și servicii adresate companiilor din mediul industrial, construcțiilor și al serviciilor, care își desfășoară activitatea atât în România, cât și pe plan internațional.

    Ariile specifice de specializare în domeniul resurselor umane:

 • relații de muncă și legislația muncii;
 • salarizare;
 • organizarea resurselor umane;
 • managementul resurselor umane;
 • selecție și recrutare de personal;
 • contracte colective de muncă și dialog social;
 • transfer de întreprindere;
 • evaluare de personal;
 • coaching;
 • dreptul muncii;
 • dialog social.

      În anii de experiență, în proiectele desfășurate în calitate de consultant angajat dar și ca prestator extern de servicii, am desfășurat lucrări adresate companiilor din mediul industrial, șantiere de construcții civile, şantiere de construcții industriale sau construcții de terasamente/drumuri și lucrări de artă.

Ariile specifice de specializare în domeniul securității muncii:

 • evaluarea riscurilor de natură profesională;
 • întocmirea planurilor de prevenire și protecţie;
 • elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
 • organizarea sistemelor de securitate în muncă;
 • susținerea instructajelor de securitate în muncă / PSI / prim ajutor;
 • RSVTI autorizări interne: legători de sarcină / lucru la înălțime / manipulanți marfă / stivuitoriști / operatori compresoare / lucru sub tensiune;
 • cercetarea accidentelor de muncă;
 • implementarea proceselor specifice OHSAS 18001;
 • auditul sistemelor de securitate în muncă;
 • consultanță privind legislația aplicabilă în domeniul protecției muncii.

    Începând cu anul 2011, am practicat variate lucrări de consultanță și servicii în proiecte de dreptul muncii și legislația muncii aplicabilă pe teritoriul României sau în plan internațional.

     Ariile specifice de specializare în domeniul legislației muncii sunt:

 • încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă;
 • concedierea colectivă;
 • forma contractului individual de muncă:
 • detașare internațională/intracomunitară;
 • punere la dispoziție și leasing de personal;
 • politici de salarizare specifice statelor europene;
 • certificate A1;
 • permise de muncă;
 • autorizații de muncă.

     Pornind de la primul proiect de leasing de personal, desfășurat în anul 2009, am participat din poziția de consultant angajat dar și de prestator de servicii la proiecte de leasing de personal desfășurate în plan național, european și internațional, în domeniile:

 • Hotel, Restaurant, Catering, Servicii turism;
 • Salubritate;
 • Servicii tehnice de mentenanță;
 • Exploatare și mentenanță în petrol și gaze;
 • Servicii de logistică;
 • Construcții în șantiere de construcții civile;
 • Construcții în șantiere de construcții industriale;
 • Producție;
 • Diverse domenii industriale.
Education & Qualification

Master – Dreptul Muncii relaţii de muncă individuale şi colective. Legislaţia muncii în comunitatea Europeană Promoția 2012

Master – Managementul Resurselor Umane
Promoția 2008

Postuniversitar – Auditul Securității în Muncă. Evaluarea factorilor de risc profesional
Promoția 2007

Specializare: Inginerie mecanică în industria constructoare de vehicule de cale ferată şi material rulant
Promoția 2006

Specialization Courses

Mind Master Creativ în colaborare cu Austrian Training Center for NLP/NLPT
2011, 2012

Middlesex University, UK
2012

International General Certificate in Occupational Health and Safety
RRC International, UK
2013-2015

Asociaţia română pentru securitate şi sănătate în muncă (ARSSM)
2010

Asociaţia Muntenia, cu suportul ISCIR
2014

Medierea conflictelor de muncă
2015

Our clients
Writen by me
All my articles