Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Consolidare versant DN 7 – Servicii de protecția muncii în șantiere de construcții
Proiect:

Servicii de consultanţă în domeniul securităţii în muncă specifice şantierelor de construcţii pentru execuţia lucrărilor de consolidare versant debleu şi asigurarea scurgerii apelor pe DN 7 km 150 + 400 stânga

Cine este beneficiarul:

CNADNR - DRDP Bucuresti

Cine este clientul:

MARISTAR CONSTRUCT SRL

Durata lucrării

02.06.2015 - 27.07.2015

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Circulaţia rutieră pe "Dealul Negru" mai sigură prin execuţia de parapeţi de protecţie împotriva alunecărilor de teren

Activitatea s-a desfăşurat în şantierul de construcţii localizat pe drumul naţional DN 7, pe raza localităţii Deduleşti, judeţul Argeş.
Drumul pe această zonă este amplasat pe versantul nordic al dealului Deduleşti, având un profil transversal mixt, cu debleu pe partea stângă şi un uşor rambleu pe partea dreaptă.
Drumul naţional DN 7 este un drum naţional principal, reprezentând una din cele mai importante căi de comunicaţie terestră, prin care se desfăşoară traficul rutier de pe culoarul European Nr.4, asigurând tranzitul între sudul Peninsulei Balcanice şi vestul Europei.
Pe perioada lucrărilor, consultanţii City Square Center - Divizia Securitate în Muncă Şantiere de construcţii au implementat cerinţele minime de protecţia muncii aplicabile, conform HG 300/2006, în cadrul proiectului.

Obiectiv

      Obiectivul stabilit pentru execuţia proiectului au fost lucrările de consolidare a versantului debleu şi asigurarea scurgerii apelor pe DN 7, km 150 + 400 stg, executate de SC MARISTAR COM SRL, care vor avea în vedere:

a) refacerea terasamentului şi a sistemului rutier în zona afectată;
b) execuţia unui zid de sprijin din gabioane, la picioarele taluzului de debleu;
c) refacerea şanţului afectat de alunecare;
d) retaluzarea terenului din spatele zidului de sprijin;
e) plantarea platformei.
         Conform expertizei tehnice, având în vedere stadiul de dezvoltare a fenomenului de instabilitate şi faptul că acesta se află în stare de echilibru limită, nu se recomandau intervenţii cu lucrări provizorii, ci numai semnalizarea zonei până la întocmirea unei ducumentaţii care ar fi inclus lucrările definitive pentru rezolvarea alunecării de teren.
         Lucrările de intervenţie imediată au constat în semnalizarea zonei cu semn de limitare a vitezei şi drum îngustat.
         Soluţia propusă a constat în consolidarea versantului cu gabioane şi contraforţi din gabioane pe lungimea de 40,00m.  iar structura de sprijin să fie prevăzută din gabioane 2,00m x 1,00m – 5,00m aşezate cu latura lungă perpendicular pe zona de alunecare, dispunerea acestora având o structură finală de ramfort.
          Elevaţia  ramforturilor va fi compusă dintr-o saltea cu înălţimea de 0,5m  şi două rânduri de gabioane cu înălţimea de 1,00m.
          În plan, structura va fi modulată din tronsoane de 5,00m, dispuse în lungul acostamentului.

    Din punct de vedere al securităţii în muncă ne-am propus următoarele obiective:
a) implementarea cerinţelor minime de securitate în muncă, conform HG 300/2006 (securitate în muncă pentru şantiere temporare şi mobile de construcţii) coroborat cu prevederile HG 1425/2006 (privind normele de aplicare a Legii 319/2006 Legea securităţii muncii);
b) implementarea cerinţelor prescripţiilor tehnice ISCIR privind autorizarea internă a legătorilor de sarcină – PT R1-2010
c) execuţia lucrărilor de terasamente în condiţii de trafic continuu fără accidente rutiere;
d) execuţia lucrărilor fără apariţia accidentelor de muncă prin implementarea politicilor de securitate în muncă.

Provocările proiectului

Pe lângă execuţia efectivă a lucrărilor specifice parapeţilor de protecţie, provocarea reală a proiectului a constat în execuţia în condiţii de trafic continuu (trafic intens de mare tonaj) a următoarelor lucrări:
a) Realizarea fundaţiilor din beton;
b) Amplasarea saltelei din gabioane 0,5 m x 6,0 m – 5,0 m dispuse una lângă alta, cu latura de 5,0 m în sens longitudinal;
c) Dispunerea gabioanelor  pe contur, pe 3 din cele 4 laturi, gabioane de 2,0 m x 1,0 m – 5,0 m pe două rânduri, cu latura perpendicular pe direcţia de alunecare;
d) Inserţia de barbacane pentru scurgerea apelor din versant în gabioane;
e) Placarea gabioanelor;
f) Refacerea şanţului din beton monolit trapezoidal cu dren longitudinal de fund de şanţ şi acostament;
g) Impermeabilizarea pe lăţimea de 75 cm, a sistemului rutier pe acostamente,  cu următoarea stratificaţie:
1) 5 cm strat de uzură din mixtură asfaltică MAS1
2) 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD20
3) 30 cm strat de fundaţie din piatră spartă.

Cum am rezolvat proiectul

      Am analizat sarcinile de muncă, executate în mediul de muncă şi stabilite conform proiectului şi măsurile indicate în planul general de securitate (pentru lucrări în şantiere de construcţii realizate în medii de drum rutier cu intervenţie în versant, în partea stângă a drumului rutier DN 7, drum pe care care se practică activităţi de trafic continuu pe perioada lucrărilor).
     Am întocmit următoarele documentaţii:
a) Evaluarea factorilor de risc profesional pentru lucrări de şantiere de construcţii specifice lucrărilor de terasamente;
b) Întocmirea planului de prevenire şi protecţie;
c) Întocmirea planului propriu de securitate în muncă;
d) Stabilirea măsurilor de securitate a muncii și elaborarea instrucţiunilor de protecţia muncii, necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă;
    Am efectuat lucrări de autorizare internă a lucrătorilor care au executat sarcini de legător de sarcină.
    Am efectuat instructaje în vederea desfăşurării lucrărilor în condiţii de siguranţă;
    Am fost prezenţi în şantier, pe perioada lucrărilor pentru supravegherea la faţa locului a procesului de muncă.

Rezultat

     Am finalizat lucrările destinate proiectului fără înregistrarea unor evenimente periculoase, fără accidente rutiere sau de traseu, respectiv, fără înregistrarea unor accidente de muncă.
     Lucrările specifice de construcţii de terasamente la sol dar şi cu mijloace mecanizate de manipulare (macarale cu braţ telescopic) s-au desfăşurat în condiţii de siguranţă şi fără situaţii periculoase.
     În prezent este amplasat un parapet de protecţie la km 150, pe DN 7, judeţul Argeş, Deduleşti care protejează participanţii la trafic de efectul alunecărilor de teren.

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz