Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Exploatarea petrolieră şi extracţia gazelor naturale – servicii resurse umane şi salarizare
Proiect:

Servicii resurse umane, salarizare, recrutare și leasing de personal pentru clientul care activează în domeniul de întreținere a sondelor de exploatare petrolieră, Târgoviște și Moreni.

Cine este beneficiarul:

SC CATYANA SRL

Cine este clientul:

SC CATYANA SRL

Durata lucrării

01.08.2011 - 31.01.2016

Serviciile de resurse umane oferite de CSC “întrețin” nivelul de conformitate legislativă pentru activitatea de exploatare petrolieră, în relația cu angajații

a) Servicii resurse umane și administrare de personal pentru fiecare zonă de lucru în obiectivele de exploatare;
b) Servicii leasing de personal, prin agentul de muncă temporară City Square Employment Agency, pentru diverse medii de lucru, de la stații de pompare, lucrări și intervenții în teritorii până la atelierele mecanice de reparații;
c) Organizarea activității în ture de muncă continuă, cu respectarea muncii efectuate în timpul nopții;
d) Recrutare personal calificat: fochist, sondor, turlist, lăcătuș, instalator, electrician;
e) Analiza condițiilor de muncă și a mediului organizațional.

Obiectiv

În activitatea clientului de exploatare petrolieră, principalele obiective pe care consultanţii City Square Center le-a trasat cu clientul, au fost:

 •  Auditarea activităţii industriale la nivelul relaţiilor de muncă privind nivelul de conformitate în raport cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii şi Legea 62/2011 – Dialogul Social;
 • Implementarea unor procese specifice muncii sezoniere prin procedurile reglementate în Codul Muncii privind munca temporară şi leasingul de personal;
 • Implementarea unei proceduri de calcul salarial specific unui domeniu industrial în care politica salarială a avut la bază negocieri repetate cu grupurile sindicale;
 • Implementarea unor politici de resurse umane aplicabile privind formarea echipelor de intervenţii şi reparaţii în teritoriu în condiţii de mobilitate, deplasări frecvente şi plata diurnelor de deplasare.

    Ca firmă de resurse umane, CSC a asigurat auditul privind procesele de salarizare şi administrare personal, gratuit pentru clientul CATYANA, în vederea implementării unor procese specifice de resurse umane.
   Fiind o firmă de resurse umane, specializată în dreptul muncii şi organizarea resurselor umane, mediile industriale ne oferă posibilitatea de a participa la procese dinamice şi complexe.

Provocările proiectului

Încă de la începutul proiectului, am conştientizat că există o parte dintr-un proces de resurse umane în care dialogul cu sindicatele şi-a lăsat amprenta asupra mentalităţii şi gradului de cunoaştere a legislaţiei muncii, la nivelul fiecărui angajat. Analiza climatului organizaţional  ne-a provocat în primul rând la:

 • Implementarea unor politici de resurse umane stabile şi eficiente raportate, de data aceasta, la capacitatea unui operator cu capital privat;
 • Implementarea procesului de angajare prin agent de muncă temporară încă din momentul când această noţiune nu era foarte cunoscută;
 •  Implementarea unor politici de resurse umane, salarizare şi administrare de personal care să asigure politici echivalente între salariaţii proprii şi cei temporari, fără posibilitatea identificării discriminării la locul de muncă; 
 •  Reprezentarea managementului organizaţiei în relaţia cu sindicatul  şi renegocierea contractului colectiv de muncă la expirarea termenului pe care a fost încheiat contractul colectiv de muncă anterior, cu respectarea politicilor interne şi a drepturilor salariaţilor.
  (Ai nevoie de servicii privind contractul colectiv de muncă? Click Aici!)
 • Asigurarea unor servicii de resurse umane complete şi menţinerea relaţiilor cu Autorităţile din Jud. Dâmboviţa (Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă);
 • Reprezentarea clientului în faţa organelor de control ITM, prin serviciile de Dreptul Muncii.

       Fiind o firmă de resurse umane cu experienţă în domeniul industrial şi în special în relaţia cu sindicatele la nivel de negociere colectivă, aplicarea unor procese colective în relaţia cu angajaţii, care să menţină nivelul de rentabilitate al angajatorului, a reprezentat cea mai importantă provocare a proiectului.

Cum am rezolvat proiectul

Clientul Catyana care activează în domeniul exploatării petroliere, a beneficiat din partea consultanţilor City Square Center de servicii resurse umane, salarizare, recrutare şi leasing de personal, care au constat în:

 • Salarizare şi Administrare de personal;
 • Servicii de resurse umane privind recrutare de personal calificat şi asigurarea unor echipe stabile, ceea ce a permis desfăşurarea activităţii clientului în ture continue;
 • Responsabilitate faţă de client privind operarea în Revisal – HG 500/2011 şi transmiterea către Inspecţia Muncii în termenele legale, a tuturor modificărilor apărute pe perioada desfăşurării contractelor de muncă;
 • Întocmirea şi actualizarea fişelor de post specifice  unui domeniu industrial cu nivel tehnic ridicat;
 • Servicii resurse umane privind întocmirea şi revizuirea Regulamentului de Ordine Internă, a statului de funcţii şi a organigramei funcţionale a clientului;
 • Renegocierea Contractului Colectiv de Muncă, cu respectarea prevederilor Dialogului Social, Legea 62/2011 şi a drepturilor salariaţilor, întocmirea şi înregistrarea acestuia la ITM Dâmboviţa;
 • Servicii punere la dispoziţie forţă de muncă prin serviciul leasing de personal;
 • Organizarea salariaţilor în ture de muncă continue;
 • Menţinerea legăturii cu furnizorul de medicina muncii (Vrei oferta medicina muncii? Click Aici!) pentru a ne asigura că starea de sănătate a salariaţilor este în concordanţă cu munca prestată şi în conformitate cu prevederile HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 • Servicii resurse umane privind analiza climatului organizaţional şi înlăturarea discriminării la locul de muncă, precum şi respectarea drepturilor salariaţilor echivalenţi;
 • Menţinerea relaţiei cu Casa de Pensii Dâmboviţa, Agenţia de Șomaj Dâmboviţa şi ITM Dâmboviţa;
 • Calculul drepturilor salariale ale salariaţilor permanenţi, cu respectarea drepturilor negociate în contractul colectiv de muncă şi a prevederilor Codului Muncii – Legea 53/2003 actualizată;
 • Respectarea prevederilor legale privind calculul orelor suplimentare, al orelor prestate în timpul nopţii, orelor în timpul repausului săptămânal sau în timpul sărbătorilor legale precum şi respectarea Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă şi a tichetelor cadou;
 • Calculul diurnelor şi întocmirea fişelor de decont pentru salariaţii aflaţi în delegaţie;
 • Calculul drepturilor salariale ale salariaţilor puşi la dispoziţia clientului prin serviciul de resurse umane leasing de personal, cu respectarea drepturilor de salariaţi echivalenţi;
 • Depunerea declaraţiilor lunare, semestriale şi anuale menţionate în contractul de prestări servicii resurse umane;
 • Raportări periodice către client cu informaţii de interes;
 • Consultanţi specializaţi în serviciile de resurse umane, aflaţi la dispoziţia clientului.

Rezultat

 Pe perioada colaborării, clientul a beneficiat de suportul unei firme de resurse umane care, în baza contractului de prestări servicii,  a asigurat la nivel naţional, în ariile teritoriale Suplacu de Barcău, Judeţul Dâmboviţa, Judeţul Prahova, Zona Moldova şi Zona Oltenia Cărbuneşti Țicleni, consultanţă şi servicii dedicate unui mediu industrial cu tradiţie în România şi cu nivel ridicat de implementare, sub autoritatea celui mai mare angajator din România, OMV PETROM SA. 

În calitate de firmă de resurse umane am asigurat:

 • Consultanţi specializaţi în domeniul resurse umane, alocaţi în proiect în special clientului;
 • Analiză periodică a condiţiilor de muncă;
 • Vizite permanente la locul desfăşurării activităţilor;
 • Reprezentare în faţa organelor de control şi lipsa sancţiunilor sau măsurilor, la nivel naţional;
 • Servicii resurse umane care au condus la diminuarea  conflictelor de muncă şi a fluctuaţiei. 

Sursa foto: sursa foto

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Manager proiect - Consultant Dreptul Muncii
Ce-l recomandă
Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz