Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Coordonare SSM şantier de construcţii copertină de protecţie 200 m liniari
Proiect:

Coordonare șantier pentru execuție copertină și consolidare cu plase versant pe DN10 km 81+000 (baraj Siriu)

Cine este clientul:

MARISTAR COM SRL

Durata lucrării

01.11.2014 - 31.01.2015

Accidente Înregistrate

0

Controale ITM Susţinute

0

Accidente cercetate

0

O coordonare șantier 100% reușită, în ciuda unui deadline strâns și a unor condiții meteo total potrivnice

Din noiembrie 2014 și până la sfârșitul lui ianuarie 2015, echipa noastră a asigurat coordonarea, în domeniul securităţii în muncă, a unei întregi echipe de constructori de la client, plus a unor echipe subcontractate. În ciuda temperaturilor de -25℃ și a alunecărilor de teren din zonă, proiectul a fost dus la bun sfârșit în deadline-ul (strâns) agreat, fără incidente, cu toate obiectivele atinse.

Obiectiv

Obiectivul principal al fiecărei lucrări de coordonare şantiere în materie de protecţia muncii este să vezi obiectivele clientului atinse iar lucrarea să fie dusă la bun sfârşit cu zero accidente înregistrate şi orice control trecut cu bine.
            
Proiectul s-a desfăşurat într-o zonă frecvent afectată de calamităţi: Valea Buzăului, Lacul Siriu, în vecinătatea barajului lacului de acumulare, în lungul drumului naţional DN 10, Judeţul Buzău, Regiunea Muntenia.
            
Obiectivul clientului a fost să elimine din această zonă efectele de ebulment (prăbuşirea agregatelor din versant) prin montarea unei copertine şi consolidarea cu plase a versantului situat în partea nord-estică a judeţului Buzău.

Obiectivul nostru, al echipei de consultanţi CSC, a fost să asigurăm desfăşurarea în condiţii optime de securitate în muncă a tuturor lucrărilor clientului nostru.  Am fost acolo, am coordonat lucrările din punct de vedere al securităţii lucrătorilor şi ne-am pus amprenta în reuşita închiderii acestui proiect fără accidente sau evenimente periculoase.

Provocările proiectului

La un astfel de proiect, de obicei, totul este o provocare: de la condiţiile naturale până la factorii umani. Din acest motiv, acordăm atenţie sporită fiecărui element din proiect şi ne asigurăm de o comunicare eficientă cu şi între toţi participanţii.

În cazul acestui proiect de coordonare şantier de construcţii, fiecare dintre provocările proiectului putea să devină un factor de nereuşită:

 • Traficul continuu: toată lucrarea s-a desfăşurat fără întreruperea traficului domestic sau de mare tonaj;
 • Efectul de ebulment: echipa a lucrat sub efectele încă active ale calamităţii – în jurul nostru se prăbuşeau agregate şi roci din versantul aflat în vecinătatea copertinei;
 • Temperaturi extrem de scăzute: zona este recunoscută pentru înregistrarea celor mai mici temperaturi din România. Proiectul având loc iarna, echipa a lucrat sub influenţa temperaturilor scăzute şi a umidităţii specifice anotimpului rece.
 • Forarea în versant cu minipiloţi autoforanţi: constructorii au forat în versant pentru a monta minipiloţii şi ancorele pe orizontală şi verticală, cu lungimi între 12 – 27 metri.
 • Montarea mecanizată a grinzilor prefabricate (monolite).
 • Prăbuşirea rocilor din versant în timp ce echipa desfăşura lucrările de fasonare, montaj cofraje şi turnare mecanizată a betonului, sub protecţia unor plase metalice de retenţie a acestui efect de ebulment.

Cum am rezolvat proiectul

Am folosit profesioniştii potriviţi (coordonatorul de proiect şi experţii consultanţi) pentru această lucrare. Și am întrebuinţat toate serviciile de securitate în muncă, esenţiale unei astfel de lucrări.

Ne-am folosit de bogata noastră experienţă în domeniu şi de cunoştinţele acumulate, atât din teorie cât şi din practică, pentru a organiza proiectul şi a prevedea posibilele probleme.

Am evaluat riscurile de accidentare şi am întocmit un plan exact şi elaborat, care punea toate detaliile sub lupă şi l-am respectat fără a trece nimic cu vederea. Aveam un singur ţel, nici un accident la darea în folosinţă a lucrării.

Mai exact, iată paşii principali prin care am trecut pentru a îndepărta orice obstacol şi pentru a ne atinge obiectivele:

 • Am întocmit un plan general de securitate în muncă – conform HG 300/2006.
 • Am făcut instruirea colectivă în materie de securitate în muncă şi prevenire incendii.
 • Am autorizat intern responsabilii de prim ajutor.
 • Am acordat autorizare internă privind lucrul la înălţime şi legătorii de sarcină.
 • Am organizat şedinţe de coordonare privind securitatea în muncă.
 • Am făcut evaluarea factorilor de risc profesional.
 • Am făcut întocmirea planului de prevenire şi protecţie.
 • Am întocmit instrucţiuni proprii proiectului de securitate în muncă, conform activităţilor specifice şantierului de construcţii.
 • Am făcut auditul subcontractorilor, în materie de securitate în muncă.
 • Și, un element foarte important pentru a verifica dacă toate măsurile sunt respectate, am organizat vizite inopinate în şantier.

Acţionând în acest mod, am putut stabili nivelul de implementare a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie, şi astfel, din planul general de securitate în muncă.

Rezultat

Proiectul a fost dus la bun sfârşit, cu obiective 100% atinse.
Am coordonat un proiect în care au lucrat cu succes pe activităţi comune mai mulţi subcontractori. Totul s-a desfăşurat fără accidente de muncă, fără probleme rutiere, fără controale.

Echipa a montat copertina şi a consolidat versantul, în deplină respectare a normelor în vigoare, îndeplinind toate sarcinile proiectului:

 • execuţia stâlpilor din aval;
 • execuţia grinzilor de rezemare pentru suprastructura copertinei;
 • execuţia suprastructurilor pentru copertină (care includ grinzile monolite, suprabetonarea, hidroizolaţia, şapa de protecţie armată);
 • lucrări de drenaj (sistem de drenaj cu drenuri forate orizontal, executate prin bolţi);
 • semnalizare rutieră (pentru buna desfăşurare a lucrărilor de construcţii în condiţii de trafic continuu).

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - Evaluator al factorilor de risc profesional
Ce-l recomandă

 “Montajul mecanizat al grinzilor monolit de mare tonaj şi manipularea mecanizată a cofrajelor metalice de mari dimensiuni au condus implicit la desfăşurarea unui proces amplu de autorizare internă a legătorilor de sarcină.

Din cauza condiţiilor extreme de temperatură scăzută şi umiditate (date fiind perioada proiectului şi aria geografică), monitorizarea permanentă a stării de integritate a mijloacelor de legătură a constituit o măsură necesară şi obligatorie privind diminuarea riscului de accident.

A fost o lucrare complexă şi solicitantă însă care ne face cinste şi ne oferă satisfacţie, pentru că am fost acolo şi ne-am putut lăsa amprenta în reuşita unui proiect dificil dar fără accidente de muncă sau evenimente periculoase.

Rămânem cu amintirea plăcută a unui proiect solicitant, realizat în condiţii extreme dar în urma căruia toţi lucrătorii au mers, fără vătămări, la casele lor. Pentru noi, cei de la protecţia muncii, aceasta este adevărata reuşită.”

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz