Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Metrou Magistrala 5, Drumul Taberei – Patelimon, Finisaje și instalații
Proiect:

Servicii de protecția muncii în cadrul lucrărilor de execuție și montaj al instalațiilor electro-energetice în condiții de subteran, în cadrul lucrărilor de construcție a Magistralei 5, Drumul Taberei - Pantelimon

Cine este beneficiarul:

METROREX

Cine este clientul:

Durata lucrării

01.02.2016 - 26.02.2016

Execuția de lucrări de finisare și instalații electro-energetice în condiții de siguranță la Magistrala 5 Metrou

Servicii protecţia muncii pentru lucrări de finisaje sisteme de instalaţii electro-energetice, în cadrul proiectului de construcţia Magistralei 5 Metrou, Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul 1, Drumul Taberei - Universitate, secţiunea 1, Doamnei - Eroilor.

Obiectiv

    Obiectivul proiectului îl reprezintă efectuarea tuturor lucrărilor de execuţie şi montaj a instalaţiilor electro-energetice, specifice Magistralei 5 de metrou, în condiţii de siguranţă şi fără înregistrarea unor evenimente tip accidente de muncă, în situaţii în care activitatea se desfăşoară în condiţii speciale de muncă (subterane) şi în condiţii specifice de lucru la înălţime şi condiţii de umiditate.
   Activitatea este complexă şi se desfăşoară în condiţii speciale de muncă, într-un mediu în care capacitatea de monitorizare este scăzută din motive de accesibilitate şi în care îşi desfăşoară activitatea un număr mare de antreprenori care execută activităţi diverse şi cu un nivel ridicat de risc.

Provocările proiectului

Activitatea în sine, date fiind condiţiile de muncă specifice subteranelor de metrou, reprezintă o provocare. Finalizarea proiectului fără înregistrarea vreunui accident de muncă este principala provocare a noastră, a echipei de consultanţă şi servicii de protecţia muncii. Analiza riscurilor de accident reprezintă primul instrument prin intermediul căruia identificăm situaţiile posibile de accidentare şi, respectiv, măsurile necesare pentru prevenirea evenimentelor în şantier.

Cum am rezolvat proiectul

    Particularităţile mediului de muncă, subteran de metrou, sunt unele cunoscute, având în vedere că nu suntem la primul proiect în acest domeniu.
    Din punct de vedere al sarcinilor de muncă executate în şantier de către lucrătorii implicaţi, activităţile specifice ale proiectului sunt:
a) execuţia de centuri de împământare în tuneluri şi galerii de metrou;
– execuţia barelor magistrale;
– borne de derivaţie;
– execuţia mufelor de sudare cap la cap a barelor magistrale;
– execuţia suporţilor de prindere;
– execuţia de bandă de echipotenţializare din Ol-Zn 40×4 mm;
– execuţia sistemelor de prindere armătură metalică a galeriei (eclisă);
– execuţia legăturilor flexibile din oţel 25 mmp pentru legarea armăturii galeriilor la centura de
protecţie;
– execuţia bridelor de prindere;
– execuţia platbandelor de echipotenţializare. 

b) lucrări de montaj a instalaţiilor specifice magistralelor de metrou;
– Pregătirea mecanică a suprafeţei barei din oţel rotund;
– Sudarea bornelor de derivaţie; 
– Vopsirea tronsoanelor de bară magistrală. 

c) lucrări de montaj a centurii de protecţie;
d) lucrări de protecţie anticorozivă a centurii de pământ;
e) activităţi de vopsitorie;
f) activităţi de sudare a elementelor instalaţiei electrice;
g) marcarea, conservarea şi livrarea barelor magistralei.

      Am analizat, pentru fiecare dintre activităţile specifice proiectului, riscurile specifice şi am întocmit următoarele documente:
a) Evaluarea factorilor de risc profesional;
b) Planul de prevenire şi protecţie;
c) Instrucţiuni proprii de securitate în muncă specifice;
d) Tematici de instruire specifice activităţilor pe perioada lucrărilor;
f) Fişe de identificare a riscurilor. 

      Am efectuat instruirea personalului participant la lucrări pentru diverse activităţi cu grad ridicat de risc:
a) instruirea lucrătorilor pentru activităţi specifice de lucru la înălţime şi autorizarea internă prin norme RSVTI;
b) instruirea lucrătorilor pentru sudură în medii de subteran cu acumularea unor concentraţii de oxizi de fier rezultaţi;
c) instruirea lucrătorilor pentru activităţi de vopsitorie executate în condiţii de subteran;
d) instruirea lucrătorilor pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor de montaj a instalaţiilor electrice.

 

 

 

Rezultat

Proiect în desfăşurare:
Până la data prezentei, nu au fost înregistrate evenimente şi nici accidente de muncă.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer Securitate în Muncă - Coordonator Serviciu Extern de Prevenire şi Protecţie
Ce-l recomandă

“Execuţia unor lucrări de sudură metalică în subteran reprezintă o adevărată provocare. Existenţa oxizilor de fier, într-un aer respirat destul de sărac în oxigen, respectiv creşterea volumului de oxizi de fier odată cu înaintarea în programul de lucru şi cu creşterea volumului de lucrări, reprezintă un risc demn de luat în seamă şi care necesită aplicarea unor măsuri reale de prevenire. Riscuri există, la tot pasul. De acord. Însă este de datoria evaluatorului de risc să le identifice şi, mai mult, să stabilească măsuri de prevenire şi să nu se oprească aici. Verificarea respectării măsurilor de securitate în muncă şi prezenţa pe amplasament a celor responsabili să verifice acest aspect reprezintă, în acest caz, o condiţie obligatorie.” 

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz