Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Protectia Muncii la construcția Fabricii de Ulei Vegetal & Biodiesel – Lehliu Gară
Proiect:

Execuție Fabrică de Uleiuri Vegetale & Biodiesel. Montajul instalațiilor industriale de prelucrare a cerealelor pentru obținerea uleiurilor - Lehliu Gară

Cine este beneficiarul:

PRIO EXTRACTIE SRL

Cine este clientul:

SEI GENERAL CONTRACTOR SRL

Durata lucrării

04.01.2008 - 01.04.2011

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Am participat la dezvoltarea unor surse alternative de combustibili biodiesel în România încă din anul 2008, când am început lucrările tehnico-inginerești de securitate în muncă, în cadrul proiectului Lehliu Gară - Prio Extracție SRL.

Din anul 2007 până în Aprilie 2011, am desfășurat lucrări de securitate și sănătate în muncă, în șantierul de construcții industriale din Județul Ialomița, Lehliu Gară, unde am participat la construcția fabricii de ulei vegetal Prio. Un proiect de anvergură desfășurat în condiții climatice diverse, atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară.

Obiectiv

În sectorul producţiei de ulei vegetal, Prio Extracţie SRL deţine locul întâi ca volum de investiţie în Europa de Sud-Est şi locul al doilea, la nivelul întregii Europe.

Fabrica are în componenţă 15 silozuri verticale, cu o capacitate de stocare individuală de 10.000 m3, două laboratoare de analiză şi procesare a seminţelor şi deţine 200 de angajaţi.

Avea să fie, în anul 2007, primul mare proiect la luam parte în calitate de serviciu extern de prevenire în domeniul securitate în muncă, al ȘEI General Contractor SRL, unul dintre cei mai mari antreprenori care au desfăşurat lucrări în cadrul şantierului.

Aveam posibilitatea să dovedim că nu întâmplător am ajuns să oferim consultanţă şi servicii în cadrul unui proiect de amploare.

Trebuia să dovedim atât cunoştinţe tehnice cât şi profesionalism şi seriozitate. În acelaşi timp, ne-am propus să fim aproape de şantier, să monitorizăm buna desfăşurare a lucrărilor şi să încheiem şantierul fără incidente şi victime.

A fost un prim proiect, care ne-a deschis apetitul şi dorinţa de a continua să facem performanţă în domeniul securităţii muncii, dedicat şantierelor temporare de construcţii industriale.

Provocările proiectului

Contractul în sine presupunea supervizarea din punct de vedere al securităţii în muncă a lucrărilor de execuţie, atât a lucrărilor de fundaţii, structuri de beton, structuri metalice cât şi a montajului instalaţiilor de transport, extracţie şi fabricare, respectiv, prelucrare a uleiurilor vegetale sau a combustibililor alternativi – biodiesel.

Am experimentat lucrări de natură tehnică din domenii diverse, de la construcţii şi confecţii metalice până la montajul instalaţiilor de alimentare şi transport, instalaţii de aer comprimat şi, respectiv, de stocare a diverselor fluide.

Dintre lucrările de natură tehnică ce au reprezentat obiectul contractului, la care am participat din punct de vedere al securităţii în muncă, putem enumera:
a) execuţia reţelelor şi a instalaţiilor electrice specifice fabricilor de ulei vegetal; 
b) execuţia şi montajul reţelelor de instalaţii interioare şi exterioare, de intervenţie în situaţii de incendiu; 
c) lucrări de sudură electrică a conductelor de alimentare şi transport al fluidelor sub presiune; 
d) execuţia şi montajul conductelor, efectuarea probelor de etanşeitate şi presiune;
e) tratamentul termic şi verificarea îmbinărilor sudate; 
f) vopsirea şi semnalizarea conductelor de gaz/incendiu/apă/aer comprimat/combustibili, conform codului de culori; 
g) lucrări de execuţie a izolaţiei termice; 
h) realizarea instalaţiilor de aer comprimat; 
i) realizarea instalaţiilor de transport aer comprimat; 
j) execuţia unor lucrări de săpătură manuală sau mecanizată; 
k) execuţia unor lucrări de transport şi umplerea golurilor cu agregate minerale; 
l) execuţia unor lucrări de cofrare şi turnare a betonului în structuri armate; 
n) execuţia unor lucrări de compactare a betonului prin echipamente de vibrare.

Cum am rezolvat proiectul

Am participat activ la lucrări, am evaluat factorii de risc de accidentare pentru fiecare etapă de execuţie în funcţie de evoluţia şi caracteristicile mediului de muncă, de echipamentele tehnice utilizate şi prezente indirect în vecinătatea locurilor de muncă, de sarcinile de muncă şi metodele de lucru în raport cu participanţii la procesul de muncă.

Am folosit profesionişti în domeniu, care, împreună cu inginerii de construcţii ai beneficiarului, au contribuit la buna desfăşurare a proiectului în cazul unui şantier de construcţii cu foate mulţi participanţi şi procese multiple executate simultan.

Lucrările de securitate în muncă pe care le-am executat au fost:

 • evaluarea factorilor de risc de accidentare pentru activităţi de şantiere temporare de construcţii – conform HG 300/2006 privind Cerinţe minime de securitate în muncă pentru şantiere temporare şi mobile; 
 • elaborarea planului de prevenire şi protecţie împreună cu măsurile de micşorare a riscurilor;
 • elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă;
 • efectuarea auditului privind securitatea în muncă a subcontractorilor;
 • efectuarea de vizite inopinate în şantier privind verificarea nivelului de siguranţă în procesele lucrative;
 • instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii în muncă;
 • autorizarea internă a lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
 • autorizarea internă a lucrătorilor privind lucrul cu focul;
 • autorizarea internă a lucrătorilor pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor tip nacele;
 • autorizarea internă a lucrătorilor privind legarea sarcinilor;
 • instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii în muncă privind manipularea mecanizată – limbajul semnelor;
 • analiza factorilor de risc în raport cu condiţiile climatice (vară sau iarnă)
 •  analiza factorilor de risc şi elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă pentru execuţia de lucrări de sudură în medii subterane, spaţii închise şi în aer liber;
 • analiza factorilor de risc profesional şi elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă privind activităţi sub tensiune electrică;
 • autorizarea internă a lucrătorilor ce execută activităţi sub tensiune electrică;
 • analiza factorilor de risc şi elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor din excavaţii/săpături de adâncime;
 • analiza factorilor de risc şi elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă privind montajul instalaţiilor de conducte la înălţime;
 • analiza factorilor de risc profesional şi elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă privind activităţi de vopsitorie.

  Am efectuat frecvent controale inopinate privind consumul de alcool la locul de muncă. 

Rezultat

Atât lucrările de construcţii cât şi lucrările specifice de montaj şi verificare a funcţionalităţii instalaţiilor electrice/de incendiu/de aer comprimat/ de alimentare şi transport fluide/ sub presiune sau pneumatice au fost monitorizate din punct de vedere al securităţii în muncă, astfel încât nu s-au înregistrat accidente de muncă sau evenimente periculoase.

Pe toată perioada lucrărilor am primit numeroase verificări interne ale coordonatorilor de securitate în muncă, pe care le-am trecut fără dificultate şi fără aplicarea penalităţilor în caz de neconformitate.

În perioada lucrărilor am primit 4 vizite ale inspectorilor de securitate în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa. Nu au fost înregistrate amenzi sau sancţiuni de către clientul reprezentat.

Atât lucrările efectuate pe timp de iarnă cât şi cele pe caniculă s-au finalizat fără evenimente sau vătămări de orice natură.

Am reuşit să eliminăm consumul de alcool la locul de muncă prin controale inopinate şi eliminarea lucrătorilor din cadrul proiectului în situaţii de neconformitate.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - Evaluator al factorilor de risc profesional - Autorizarea internă ( lucru la înălţime/activităţi sub tensiune electrică/legători de sarcină)
Ce-l recomandă

  ” Lucrăƒrile de evaluarea a factorilor de risc au fost interesante datoritムcaracteristicilor mediului de muncムdinamic, care se modificau în funcţie de condiţiile meteo şi de procesele alternante de execuţie a diverselor lucrăƒri, desfăşurate în vecinăƒtatea lucrăƒtorilor pentru care întocmeam lucrările. Fiecare zi era o provocare, având în vedere număƒrul mare de lucrăƒtori care au participat, suprafeţele întinse, procesele multiple desfăşurate şi număƒrul de echipamente de construcţii prezente în şantier. Un proiect complex şi interesant, care a ajutat cu adevărat la fixarea unor cunoştinţe de siguranţaƒ muncii. Procesele de sudură a instalaţiilor de transport şi alimentare, în medii subterane şi în spaţii închise, au reprezentat una dintre provocările reale ale proiectului. Activităţile sub tensiune de conectare a instalaţiilor de medie tensiune la reţeaua de alimentare au necesitat implementarea unor măsuri de siguranţă specifice.”  

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz