Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Magistrala 4, racord 2, parc Bazilescu – Străulești
Proiect:

Proiectul de extindere a Magistralei 4 de Metrou prin prelungirea liniilor existente în zona de Nord a Municipiului București se încadrează atât în Strategia de dezvoltare a rețelei actuale de metrou elaborată de Metrorex SA și aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cât și în Planul Urbanistic General al Municipiului București - Studiile Masterplan de Transport JICA 2000 și WSP 2008 aprobate de Primăria Municipiului București

Cine este clientul:

BMSA Projec t& Install SRL

Durata lucrării

01.09.2014 - 19.12.2014

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Serviciile profesionale de securitate în muncă ale City Square Center - Safety Engineering Team, implicate în dezvoltarea infrastructurii de transport a Municipiului București. O onoare profesională nu doar o sarcină de muncă

Proiectul de prelungire a liniei de metrou existente între Gara de Nord și Zona Laromet din €“Bucureştii Noi este cuprins în strategia de dezvoltare a S.C. METROREX S.A. aprobată de Ministerul Transporturilor și Turismului la capitolul Extinderea rețelei de metrou pe direcțiile prioritare ale orașului, respectiv, Extinderea rețelei de metrou către zonele suburbane incluse în zona Metropolitană

Obiectiv

Obiectivele City Square Center – Safety Engineering Team au fost identificarea riscurilor de accidentare şi elaborarea planului de prevenire şi protecţie, în cadrul lucrărilor de montaj al instalaţiilor electrice în subteran la execuţia galeriei de metrou.

Obiectivele Beneficiarului sunt extinderea reţelei de metrou magistrala 4 şi anume construcţia urmatoarelor puncte:
a) Interstaţia Parc Bazilescu a€“ Laminorului;
b) Staţia Laminorului;
c) Interstaţia Laminorului a€“ Străuleşti;
e) Staţia Străƒuleşti;
f) Galerie de legăturムla Depoul Străƒuleşti;
g) Depoul Străƒuleşti;
h) Terminal multimodal Străƒuleşti.

În prezent, Magistrala 4 are şase staţii: Gara de Nord 2, Basarab 2, Griviţa, 1 Mai, Pajura şi Parc Bazilescu.
Odatムcu finalizarea ultimelor douムstaţii, Laminorului şi Lac Străuleşti, lungimea traseului Magistralei 4 va fi de 7,8 km, cu o capacitate de transport estimatムla 50.000 de persoane.

Lucrările executate de către SC BMSA PROJECT AND INSTAL SRL, în cadrul şantierului Magistrala 4, Racord 2: Parc Bazilescu a€“ Străuleşti” sunt următoarele:

  • Lucrări de montaj a instalaţiilor electrice;
  • Lucrări de sudură;
  • Lucrări de manipulare mecanizată utilizând podul rulant.

Provocările proiectului

Evaluarea factorilor de risc pentru lucrări de natură electrică, desfăşurate în subterane de adâncime, în condiţii speciale de muncă specifice galeriilor de metrou şi elaborarea unui plan de măsuri de securitate în muncă pentru menţinerea riscurilor medii şi mici, respectiv, pentru diminuarea şi controlul riscurilor mari, au reprezentat provocarea reală a proiectului.

Am analizat întreg sistemul de muncă, pentru a înţelege mediul în care lucrătorii BMSA Project&Instal SRL şi-au desfăşurat activitatea, pentru a identifica echipamentele de muncă ce aveau să fie utilizate dar şi cele cu care urma să interacţionăm indirect sau pentru a identifica atât sarcinile directe cât şi cele înrudite de muncă, de la coborârea zilnică în subteran în condiţii de şantiere de construcţii până la execuţia instalaţiilor de alimentare a energiei eletrice.

Am analizat/evaluat şi monitorizat astfel procesele specifice lucrărilor de natură electrică şi anume:
a) Pozarea jgheaburilor metalice, folosite pentru traseele de cabluri;
b) Pozarea ţevilor din oţel necesare pentru protecţia cablurilor electrice;
c) Pozarea cablurilor electrice;
d) Montarea de platbandă, pentru împământare echipamente;
e) Conectarea cablurilor electrice;
f) Montarea corpurilor de iluminat fluorescent de interior, de exterior, corpuri de iluminat de siguranţă pentru evacuare cu acumulatori incluşi, proiectoare montate pe exterior;
g) Montarea întrerupătoarelor monopolare şi bipolare, necesare corpurilor de iluminat, instalaţie de MT; 
h) Montarea prizelor bipolare simple, prize bipolare duble, priză şi fişa tripolară cu contact de protecţie;
i) Montarea tablourilor electrice: general şi de distribuţie şi automatizare;
j) Realizarea legăturilor electrice în tablou (de joasă/medie şi înaltă – tensiune);
k) Efectuarea testelor finale privind instalaţia electrică;
l) Verificarea echipamentelor electrice pentru a determina caracteristicile electrice ale echipamentelor;
m) Realizarea de structuri metalice minore pentru instalaţii electrice;
n) Activităţi de lucru la înălţime şi subteran.

Cum am rezolvat proiectul

Adevărata provocare a proiectului a fost deplasarea în subteran şi monitorizarea lucrărilor BMSA Project&Instal SRL, respectiv, a subcontractorilor în vederea asigurării unui nivel de securitate în muncă necesar, pentru instruirea lucrătorilor în domeniul protecţiei muncii, pentru verificarea condiţiilor de muncă, pentru verificarea mijloacelor de legătură pentru munca la înălţime sau pentru efectuarea vizitelor subcontractorilor;

Am înţeles în primul rând natura activităţilor executate în condiţii speciale de muncă, în cadrul galeriilor de metrou şi subteran; Ne-am însuşit conţinutul planului general de securitate în muncă elaborat de Antreprenorul General; 
Am elaborat planul de prevenire şi protecţie, prin stabilirea măsurilor necesare de protecţia muncii care au fost implementate atât la nivelul lucrătorilor BMSA Project& Instal SRL cât şi la nivelul subcontractorilor;

Am făcut evaluarea factorilor de risc profesional în funcţie de mediul, sarcina de muncă, echipamentele utilizate şi pregătirea executanţilor;

Am elaborat planul de prevenire şi protecţie şi am monitorizat implementarea pe perioada şantierului;

Am efectuat autorizarea internă a lucrătorilor privind lucrul la înălţime.

Am efectuat instructaje speciale privind transportul accidentaţilor în condiţii de siguranţă, în situaţii de urgenţă.

Rezultat

Având în vedere natura şantierului, desfăşurat în condiţii speciale, în subteran, în condiţii de oxigenare/aerare scăzute, în mediu de praf şi umiditate ridicată, am desfăşurat un proiect dificil complex şi de anduranţă, în care am monitorizat lucrările şi ne-am pus amprenta la nivel de securitate în muncă.

Lipsa accidentelor de muncă sau a afecţiunilor profesionale (boli profesionale) care ar fi putut să apară în urma condiţiilor de muncă, a riscurilor directe şi indirecte de muncă, reprezintă ca de fiecare dată adevăratul obiectiv al departamentului de securitate în muncă.

Este important să ne dovedim competenţa, să facem faţă provocărilor, să ieşim cu fruntea sus de la întâlnirile cu coordonatorul de şantier sau cu inspectorii de muncă, dar cel mai important este ca lucrătorii participanţi să încheie lucrările fără accidente ori afecţiuni de sănătate, să meargă acasă şi să povestească această aventură la care am participat fiecare, cu o implicare de apreciat.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - Evaluarea factorilor de risc profesional
Ce-l recomandă

“Consider că pentru o evaluare a factorilor de risc profesional, executată în primul rând cu simţ de răspundere, trebuie să cunosc locul unde vor fi executate lucrările (proces de documentare, observare şi interviu al lucrătorilor), să aflu cu ce echipamente vor intra în contact lucrătorii şi ce sarcini au fost alocate. În acest proiect m-am simţit ca în linia întâi fiind printre primele echipe care au intrat în subteran după săparea şi asigurarea acestuia în vederea montării instalaţiilor electrice necesare. Am avut ocazia să înţeleg că fiecare zi petrecută în subteran este o reuşită atunci când te afli la suprafaţă şi vezi cum fiecare lucrător zâmbeşte şi merge spre familie. Este un sentiment unic şi greu de înţeles până ce nu eşti acolo, lângă cel care face lucrurile posibile. Poate sunt simpli muncitori pentru foarte mulţi. Pentru mine, după acest proiect, ei sunt numeroşii eroi ai subteranului, care ne vor permite confortul extinderii reţelei de transport.
La finalul acestui proiect, zâmbesc cu amintirea copilăriei petrecută în Bucureşti, dar mai ales a clipelor când îmi doream să pot privi tunelul de metrou din cabina mecanicului de tren care  mai dădea posibilitatea câte unui călător de a sta, din când în când, în cabină alături de el. Acum cred că a venit momentul să îmi pun amprenta pe sistemul de iluminat ce le va deschide mecanicilor calea, zi de zi, când îşi vor pune în aplicare sarcina de a-i duce pe bucureşteni în siguranţă, la destinaţie.

Cale luminată domnilor mecanici! Cu drag de la City Square Center”

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz