Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Mega Mall București – Execuție structuri metalice Luminator Atrium Sud
Proiect:

Lucrări de evaluarea factorilor de risc de accident și de securitate în muncă în procesul de manipulare mecanizată/ montaj mecanic/sudură și acoperire cu vopsea a structurilor metalice specifice iluminatorului Atrium Sud

Cine este beneficiarul:

ELJ VATRA SRL

Cine este clientul:

BMSA Project & Instal SRL

Durata lucrării

16.03.2015 - 15.04.2015

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Un plus de lumină naturală în interiorul Mega Mall, prin construcţia iluminatorului Atrium Sud

Lucrări de securitate în muncă în procesul de manipulare mecanizată/ montaj mecanic/sudură și acoperire cu vopsea a structurilor metalice specifice iluminatorului Atrium Sud

Obiectiv

Obiectivul clientului BMSA Project&Instal a fost realizarea unei structuri metalice de tip cupolă iluminator poziţionat la înălţime, în acoperişul centrului comercial Mega Mall Bucureşti, într-un timp relativ scurt de numai 30 de zile calendaristice.

Obiectivul echipei de consultanţă City Square Center a fost implementarea măsurilor de securitate în muncă în realizarea lucrărilor de manipulare mecanizată a profilelor mecanice, premontajul mecanic al acestora, realizarea activităţilor de sudură şi acoperirea cu grunt sau vopsea a elementelor acoperişului, în condiţii de siguranţă a lucrătorilor dar şi din punct de vedere al securităţii şi prevenirii incendiilor.

În acest proiect a trebuit să analizăm riscurile atât din punct de vedere al securităţii lucrătorilor, din punct de vedere al riscului de incendiu posibil în cadrul amplasamentului cât şi al securităţii altor lucrători prezenţi.

Ca în cadrul oricărui proiect de securitate în muncă desfăşurat de City Square Center – Safety Engineering Team, ne-am propus finalizarea lucrărilor fără accidente individuale sau colective, respectiv, fără apariţia unor evenimente periculoase.

Provocările proiectului

Procesul tehnologic de montaj mecanic şi sudură a profilelor metalice este unul comun care, din punct de vedere al riscului de accidentare, nu este de fel un proces foarte dificil de monitorizat sau cu un nivel ridicat de risc, fiind frecvent regăsit în procesele tehnice.

Însă atunci când:
a) structura metalică trebuie montată în acoperişul situat la o înălţime mare,
b) profilele metalice au o greutate mare şi trebuie manipulate mecanizat prin macarale de tonaj,
c) riscul de incendiu este mare din cauza cantităţilor mari de scântei rezultate din procesul de sudură,
d) lucrările de sudură se desfăşoară sub influenţa curenţilor de aer ce pot conduce în diverse direcţii scânteile rezultate din arcul electric de sudură,
e) procesul de acoperire cu grunt sau vopsirea trebuie să fie efectuate la o înălţime mare cu ajutorul nacelelor, atunci spunem că întreg procesul reprezintă o provocare reală.

Astfel, în cadrul lucrărilor ne-am confruntat cu următoarele procese, pentru care a fost necesar să analizăm mediul de muncă, echipamentele de muncă cu care lucrătorii execută sarcinile de muncă şi, implicit, sarcinile de muncă indirecte sau înrudite, şi anume:
a) Manipularea mecanizată a profilelor metalice;
b) Montarea structurii metalice:
– montarea suporţilor metalici inferiori şi ai celor superiori
– montarea inelului metalic perimetral de la partea inferioară
– montarea arcelor transversale individual şi sudarea acestora de inelul perimetral
– montarea arcelor diagonale între arcele transversale;

c) Lucrări de sudură; 
d) Lucrări de vopsire a structurilor metalice în zonele îmbinărilor sudate.

Cum am rezolvat proiectul

Am analizat în primul rând mediul de muncă (lucrările s-au desfăşurat în condiţii de şantier interior şi exterior), respectiv, echipamentele de muncă cu care a fost desfăşurat întreg procesul de muncă, cu care au interacţionat salariaţii dar şi lista sarcinilor de muncă, împreună cu soluţiile tehnice alese de ingineri pentru execuţia activităţilor.

Iniţial, din punct de vedere al  securităţii în muncă , am pregătit procesul de manipulare mecanizată prin:
a) autorizarea internă a legătorilor de sarcini la sol;
b) verificarea autorizaţiilor pentru instalaţiile de ridicat şi a conformităţii în exploatare a macaralelor;
c) monitorizarea comportamentului mijloacelor de legătură în raport cu frecevenţa procesului de manipulare.

Având în vedere procesul de muncă executat la înălţime mare, am instruit lucrătorii şi am eliberat autorizaţiile interne privind munca la înălţime.

Având în vedere cantitata mare de scântei, rezultate din procesul de sudură şi posibilitatea ridicată ca traseul acestora în aer spre sol, să devieze în urma interacţiunii cu curenţii de aer şi să genereze incendii de amploare, am izolat zona şi am restricţionat accesul pe sub iluminator, pe perioada lucrărilor.

Având în vedere condiţiile de muncă cu poziţii forţate şi înălţimea iluminatorului, am stabilit ca măsură de diminuare a potenţialului de accident, ca lucrările de sudură să fie realizate în cuşti special amenajate în acest scop, pentru a oferi condiţiile minime necesare realizării unui proces corespunzător dar şi pentru protecţia celor din jur de scânteile produse în urma arcului electric.

Având în vedere riscul ridicat de incendiu, în timpul lucrărilor de sudură am stabilit echipe de intervenţie şi am luat ca măsură dotarea mediului de lucru cu stingătoare adecvate şi am evacuat zona de materialele inflamabile şi combustibile din zonă.

Ori de câte ori condiţiile atmosferice (condiţii de ploaie/umiditate) au fost defavorabile procesului de sudură electrică, lucrările au fost întrerupte până la restabilirea unor condiţii sigure.

Pentru finalizarea procesului de vopsire au fost utilizate aceleaşi cuşti cu nacele ridicătoare.

Rezultat

Am finalizat lucrările fără vătămări sau evenimente produse în urma procesului de muncă.
Am asigurat executarea lucrărilor în termenul stabilit dar şi în siguranţă pentru salariaţi.
Ne-am adaptat la condiţiile de muncă şi am reuşit finalizarea cu succes a lucrărilor.
Am stabilit măsuri optime de securitate în muncă, care nu au îngreunat execuţia procesului tehnic.
Am monitorizat lucrările astfel încât nu s-au dezvoltat situaţii de incendiu.

Sursa foto : Luxul.ro
Sursa foto : www.mediafax.ro
Sursa foto : b365.ro
Sursa foto : www.stilmasculin.ro

Serviciile City Square
Vezi toate serviciile
Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz