Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Autorizare legători de sarcină – Hala industrială Siemens, Sibiu
Proiect:

Efectuarea instructajelor de autorizare internă a legătorilor de sarcină, participanți la lucrările de montaj a structurilor metalice și a panourilor izoterme ( pereți și acoperișuri) pentru manipularea mecanizată a sarcinilor cu macarale cu braț telescopic, în șantierul de construcții "Hală de producție Sibiu"

Cine este beneficiarul:

SIEMENS SIBIU ROMANIA

Cine este clientul:

MARISTAR COM SRL

Durata lucrării

03.11.2015 - 28.03.2016

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Executarea manevrelor de manipulare mecanizată a sarcinilor ( grinzi metalice/ stâlpi metalici și panuri izotermi) în condiții de siguranță în șantierul de construcții "Hala Industriala Siemens Sibiu"

Instruirea și autorizarea internă a lucrătorilor care execută activităti de legare a sarcinilor la sol și manipularea mecanizată a acestora în șantierul de construcții"Hală Industrială Siemens Sibiu"

Obiectiv

     Obiectivul instructajelor, dedicate personalului din şantierul de construcţii care execută lucrări de legare a sarcinilor la sol,  pentru a oferi suport operatorilor de macarale cu braţ telescopic, este desfăşurarea lucrărilor în condiţii de securitate şi siguranţă, pentru evitarea accidentelor de muncă la executarea următoarelor operaţii
 a) Montarea stâlpilor din profile metalice în prezoanelor de prindere în paharele de fundație;
b) Montajul grinzilor metalice
c) Montajul contravântuirilor specifice pereților
d) montajul contravanaturilor pe acoperiș
e) montajul pereților izotermi
f) montajul panourilor de acoperiș;
g) montajul ferestrelor și a tâmplăriei de exterior;

    Instruirea este dedicată lucrătorilor şi legătorilor de sarcină, implicaţi în activităţi de manipulare mecanizată, atât în situaţii de utilizare a automacaralelor clasice cu comandă din cabină, cu braţ telescopic în condiţii de vizibilitate liberă sau redusă.

Provocările proiectului

    Provocările reale ale proiectelor de instruire şi autorizare internă a legătorilor de sarcină sunt, de cele mai multe ori, întâlnite în situaţia în care, în acelaşi proces de muncă, sunt implicaţi lucrători de la angajatori diferiţi, care execută lucrări temporare, nu se cunosc cu ceilalţi salariaţi şi nu au un limbaj comun intern de comunicare, motiv pentru care pot fi expuşi la pericole suplimentare în situaţii deja periculoase, din lipsă de comunicare eficientă şi sigură.
      In situația executării unor lucrări simultane în cadrul șantierului, siguranță la locul de muncă vizează atât lucrătorii direct implicați în procesele de legare a sarcinilor dar și a celorlați angajați din cadrul șantierului 

    Ne propunem ca, în cadrul instructajelor de autorizare internă a legătorilor de sarcină, să atingem următoarele obiective:
a) prezentarea legislaţiei aplicabile privind legarea sarcinilor şi manipularea mecanizată, conform prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIRPT R1-2010
b) accesul automacaralelor în șantierele de construcții;
c) asigurarea stabilității macaralelor la sol prin montarea calelor pe sol compact
d) semnalizarea lucrărilor/zonelor periculoase în cadrul șantierelor privind aria de acțiune a automacaralelor cu braț telescopic – conform prevederilor H.G. 300/2006 coroborat cu H.G. 971/2006
e) prezentarea responsabilităţilor conducătorilor locului de muncă în materie de siguranţă la locul de muncă, pe perioada executării lucrărilor; 
f) prezentarea manevrelor de bază – macarale cu braţ telescopic; 
g) comunicarea semnalelor de mână; 
h) metode corecte şi sigure de legare a sarcinilor; 
i) verificarea şi utilizarea mijloacelor de legătură; 
j) urmărirea în timp a elementelor de legătură;
k) instruirea practică a legătorilor de sarcină; 
l) inspecţia sarcinilor şi a elementelor de legătură, anterior începerii lucrărilor de manipulare şi legare a sarcinilor;
m) utilizarea cârligelor.

Cum am rezolvat proiectul

Prin intermediul inginerilor de securitate în muncă , autorizaţi ca Evaluatori ai factorilor de risc profesional si a Inginerilor RSVTI, am analizat:
a) mediul de muncă în care se execută lucrările (umiditatea şi impactul asupra mijloacelor de legătură / impactul substanţelor chimice asupra mijloacelor de legătură); 
b) sarcina de muncă (masa specifică a sarcinilor manipulate mecanizat, în raport cu tipurile de mijloace de legătură utilizate / tipul sarcinilor manipulate cu caracteristicile specifice); 
c) executanţii şi nivelul de pregătire (nivelul de cunoştinţe şi de instruire a lucrătorilor / participarea lucrătorilor care provin de la angajatori diferiţi);
d) echipamentele de muncă (caracteristicile tehnice ale automacaralelor utilizate / gabaritul şi specificaţiile sarcinilor manipulate – profile metalice/pereti izotermi/tamplarie).
    În funcţie de caracteristicile sistemului de muncă am elaborat instrucţiunile specifice procesului de muncă iar instruirea lucrătorilor a fost efectuată în conformitate cu procesul desfăşurat şi mijloacele de muncă folosite.
    Instruirea lucrătorilor a fost efectuată în prima instanţă, teoretic respectiv practic, prin folosirea metodelor de comunicare prin limbajul semnelor şi utilizarea mijloacelor de legătură corect şi sigur.
  Am analizat mijloacele de legătură, alocate proiectului.
  Am întocmit registrul de evidența a mijloacelor de legătură;
  Am participat la elaborarea procedurilor de lucru privind metodele de manipulare mecanizată în condiții de siguranță în cadrul șantierului”Hală de producție Siemens Sibiu”

Rezultat

Lucrătorii au desfăşurat lucrări de legare a sarcinilor şi manipulare mecanizată cu macarale, în condiţii de şantiere de construcţii, fără înregistrarea vreunui accident de muncă sau incident periculos.

Am elaborat:
1. Decizia interna privind aprobarea procedurii de autorizare interna a legatorilor de sarcina ( vezi model)
2. Procedura  interna privind procesul de autorizare interna a legatorilor de sarcina – Anexa la decizie ( vezi model)
3. Instructiuni si masuri de siguranta privind instruirea teoretica a legatorilor de sarcina ( vezi model)
4. Testele de evaluare a cunostintelor asimilate in instructajul teoretic de catre legatorii de sarcina (vezi model)
5. Adeverinta privind absolvirea cursului teoretic privind autorizarea interna pentru legarea sarcinilor (vezi model)
6. Procesul verbal de prezenta/participare, cu rezultatele obtinute de participanti(vezi model)
7. Autorizatiile interne pentru legatorii de sarcina (vezi model)
8.Anexa la fisa postului privind sarcinile/atributiile/responsabilitatile/autoritatea – legatorilor de sarcina (vezi model)
9. Intocmirea registrului de evidenta a Registrului de Autorizare interna (vezi model)
10.Materialele de instruire specifica legatorilor de sarcina (vezi model)

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - RSVTI
Ce-l recomandă
Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz