Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Autorizarea internă a stivuitoriștilor din parcuri logistice de produse alimentare
Proiect:

Autorizarea internă a operatorilor stivuitorişti din cadrul KAUFLAND Logistic Park Ploiești

Cine este beneficiarul:

KAUFLAND LOGISTIC PARK

Durata lucrării

01.08.2011 - 31.12.2015

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Executarea activităților de manipulare mecanizată cu electrostivuitoare cu catarg, în condiții de siguranță

Instruirea teoretică și practică, examinarea anuală a personalului care execută lucrări de manipulare mecanizată cu ajutorul stivuitoarelor cu catarg, în depozite de alimente congelate, alimente proaspete, carne și produse non-food.

Obiectiv

  Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale operatorilor stivuitorişti care execută lucrări pe echipamente de manipulare speciale, şi anume stivuitoare cu catarg de nivel 7, în condiţii de temperaturi normale, scăzute şi extreme respectiv implementarea conţinutului prescripţiilor tehnice ISCIR P.T. R1/2010

Provocările proiectului

   Provocările proiectului sunt multiple, având în vedere particularităţile mediilor de muncă specifice depozitelor de alimente şi activitatea desfăşurată în schimburi. 
      Până la acest proiect, nu ne-am confruntat cu activităţi de manipulare mecanizată desfăşurată în depozite cu temperaturi extreme de până la -20 grade celsius. 
    Temperatura extrem de scăzută necesită nu doar o temeinică pregătire teoretică şi practică a lucrătorilor ci şi proceduri concrete privind abilitarea şi reabilitarea termică a lucrătorilor care intră în depozit.
    Particularităţile mediului de muncă au reprezentat o provocare reală pentru a reuşi ca lucrările să fie executate în condiţii de siguranţă.

Cum am rezolvat proiectul

      Împreună cu echipa de ingineri de securitate în muncă, din cadrul CSC, am efectuat lucrările specifice de evaluare a factorilor de risc profesional specifice fiecărui depozit în parte. Evaluarea factorilor de risc profesional a fost necesară înainte de aplicarea unei proceduri simple de autorizare, pentru a reuşi o adaptare a procedurilor de autorizare internă a stivuitoriştilor şi prelungirea taloanelor de autorizare, prin consultanţii RSVTI.
    Ulterior, activităţile specifice de autorizare internă a stivuitoriştilor conform prescripţiilor tehnice ISCIR, P.T.R1/2010 au cuprins următoarele etape:
a) întocmirea şi adaptarea procedurilor de executare a sarcinilor de manipulare mecanizată cu ajutorul stivuitoarelor cu catarg la particularităţile mediilor de lucru (depozit de carne, depozit de legume fructe, depozit de produse proaspete, depozit de alimente refrigerate, depozit de produse non-food) ;
b) instruirea teoretică a lucrătorilor stivuitorişti pentru pregătirea procesului de examinare anuală;
c) instruirea practică şi organizarea lucrărilor practice cu stivuitoare cu catarg în depozite alimentare în medii cu temperaturi normale şi temperaturi extreme;
d) verificarea capacităţii medicale a lucrătorilor privind aptitudinea de a lucra în medii speciale;
e) editarea testelor de verificare a cunoştinţelor, conform specificaţiilor procesului de muncă;
f) examinarea şi evaluarea stivuitoriştilor privind nivelul de cunoştinţe teoretice şi practice;
g) vizarea anuală a taloanelor de autorizaţie privind desfăşurarea activităţilor de manipulare mecanizată în condiţii de siguranţă;
h) Întocmirea registrului de evidenţă a autorizaţiilor interne privind prelungirea valabilităţii talonului de stivuitorist.

Rezultat

    În urma proceselor de instruire, evaluare şi examinare dar şi analizând în permanenţă activităţile lucrative specifice stivuitoriştilor din parcuri de logistică a produselor alimentare, din perioada 2011 până în prezent, am reuşit să obţinem rezultatul care ne mulţumeşte în primul rând pe noi, inginerii de securitate industrială, şi anume lipsa înregistrării vreunor evenimente periculoase sau accidente de muncă, în ciuda unor condiţii de lucru speciale, periculoase, în medii de lucru cu temperaturi extreme;
     Anual am autorizat şi instruit peste 100 de stivuitorişti în raport cu fluxul de angajare, fără înregistrarea vreunor evenimente şi incapacitaţi temporare de muncă.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Cadru RSVTI - Instruirea şi examinarea operatorilor stivuitorişti
Ce-l recomandă

    “La prima vedere, autorizarea stivuitoriştilor pentru a lucra într-un depozit de alimente pare un proces ca oricare altul. Însă când activitatea se desfăşoară cu echipamente cu catarg de nivel 7 în condiţii extreme de temperatură (-20 grade celsius) lucrurile se schimbă radical şi nu putem să ne rezumăm la o procedură simplă de autorizare.
    Adaptarea materialelor de instruire, a probelor practice şi a nivelului de examinare e necesară dacă rezultatul dorit este desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă.
    Pentru un individ normal nu e deloc uşor să reziste 6-8 ore la o temperatură de -20 grade celsius. Să manipuleze un vehicul care ridică un tonaj până la un nivel 7 de stivuire în condiţii de siguranţă reprezintă o adevărată provocare. Lipsa accidentelor de muncă pe o perioadă de 4 ani ne face să privim mulţumiţi în urmă. Acei oameni au fost instruiţi şi evaluaţi temeinic. În cele din urmă, efortul nostru a fost de un real folos iar pentru mine asta înseamnă o treabă bine făcută”

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz