Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Detașarea europeană a șoferilor de mare tonaj – Obținerea certificatului A1
Proiect:

Detașarea europeană a șoferilor de mare tonaj prin agent de muncă temporară (Leasing de personal)

Cine este beneficiarul:

FERTRANS Italia SRL

Cine este clientul:

FERTANS International

Durata lucrării

01.04.2013 - 31.03.2015

Detașarea legală a șoferilor de mare tonaj în spațiul european prin agent de muncă temporară cu respectarea legislației internaționale și locale

a) Peste 200 de dosare de detașare europeană (cu certificate A1), înregistrate pe perioada contractului (24 de luni);
b) Fără amenzi sau sancțiuni în urma controalelor Inspecției Muncii locale și internaționale;
c) Plăți salariale corect calculate;
d) Peste 200 de dosare de rezidență fiscală reglementate;
e) 120 de mașini în mișcare în spațiul European, fără incidente.

Obiectiv

           La data la care clientul a lansat proiectul, “ne-am lovit ca de un zid” de o percepţie parcă fixată, pe atunci, în limbajul de specialitate din România: “şoferii nu pot primi certificate A1”.
              Încă de la prima întâlnire cu clientul, ne-am propus să analizăm ipotezele proiectului şi să identificăm dacă proiectul are vreo şansă din punct de vedere legislativ şi dacă detaşarea poate fi făcută în condiţii de legalitate. 
              Obiectivul departamentului de consultanţă în domeniul dreptul muncii, relaţii individuale de muncă şi colective, alături de echipa de consultanţă pentru servicii de leasing pe personal din cadrul City Square Center, a fost să identificăm condiţiile legale în care să ducem la final proiectul cu respectarea tuturor prevederilor legislative aplicabile la nivelul Agentului de Muncă Temporară din România dar şi la nivelul Utilizatorului din Italia.

Provocările proiectului

      Deşi practicăm servicii de consultanţă dedicate agenţiilor de muncă temporară de mai bine de 4 ani în România, domeniul transportului de mărfuri prin camioane de mare tonaj în interiorul spaţiului comunitar avea să fie un subiect greu de reglementat.
      Orice proiect, în cadrul grupului City Square Center, reprezintă o provocare deoarece clienţii sunt diferiţi, indiferent dacă au acelaşi domeniu de activitate.
     În cadrul proiectului cu Fertrans Italia, am întâlnit următoarele provocări:

 1. Implementarea procedurilor legale privind respectarea legislaţiei europene aplicabilă la nivelul României dar şi la nivelul Italiei prin directiva europeană 96/71/CE;
 2. Implementarea procedurilor legale privind respectarea timpului de muncă şi a timpului de odihnă a salariaţilor şoferi profesionişti, conform reglementărilor europene şi regulamentelor de transport (Regulamentul European 561/2006);
 3. Implementarea procedurilor legale pentru obţinerea certificatelor A1;
 4. Implementarea procedurilor legale pentru obţinerea rezidenţelor fiscale ( Ordinul Ministerului Finanţelor 74/2012);
 5. Plata drepturilor salariale, cu respectarea atât a legislaţiei din România cât şi a legislaţiei din Italia şi implicit a prevederilor europene;
 6. Respectarea prevederilor legale obligatorii privind nediscriminarea la locul de muncă, şanse egale de tratament şi alinierea salariaţilor echivalenţi.

Cum am rezolvat proiectul

          În baza unui contract de punere la dispoziţie a personalului calificat (şoferi maşină de mare tonaj) încheiat între agentul de muncă temporară al grupului City Square Center (City Square Employment Agency) şi Utilizatorul din Italia – Fertrans, consultanţii CSC au întreprins, prin comunicare directă cu reprezentaţii Fertrans, următoarele proceduri:

 • Comunicarea de specialitate în domeniul dreptului muncii comunitar, până la nivel de ministru secretar de stat în domeniul legislaţiei muncii, privind legalitatea procesului de detaşare pentru şoferi de mare tonaj;
 • Participarea la audienţe până la nivelul managementului Casei Naţionale de Pensii pentru susţinerea legală a procesului şi obţinerea acordului de înregistrare a dosarelor în vederea obţinerii certificatelor A1 pentru detaşare comunitară;
 • Formularea unor proceduri de lucru care să corespundă cerinţelor legale privind detaşarea şoferilor de mare tonaj în spaţiul european cu certificat A1;
 • Identificarea personalului eligibil în vederea obţinerii certificatului A1 (îndeplinirea cerinţelor legale privind eligibilitatea pentru obţinerea certificatului A1);
 • Recrutarea personalului de specialitate;
 • Administrarea personalului (înregistrarea şi întocmirea contractelor individuale de muncă temporară, a actelor adiţionale, a deciziilor de încetare)
 • Gestionarea procesului de verificare a aptitudinii medicale pentru şoferi profesionişti şi activităţi specifice de medicina muncii;
 • Întocmirea dosarelor de obţinere a certificatelor A1 precum şi menţinerea relaţiei cu Casa Naţională de Pensii, divizia Internaţional;
 • Calculul salariilor în concordanţă cu înregistrările tahografice şi ale pontajelor înregistrate prin sistemele GPS şi cele primite de la Utilizator;
 • Calculul drepturilor salariale în concordanţă cu zilele lucrate şi cu prevederile fiscale aplicabile;
 • Gestionarea procesului de plată a drepturilor salariale către salariaţii puşi la dispoziţia Utilizatorului Fertrans, în monede variate;
 • Gestionarea procesului de plată a contribuţiilor lunare şi depunerea declaraţiilor obligatorii;
 • Prezentarea în faţa organelor de control ori de câte ori a fost necesar şi punerea la dispoziţia acestora a tuturor documentelor solicitate, la nivel naţional şi internaţional.

Rezultat

      Pe parcursul întregului proiect de punere la dispoziţie a personalului calificat, cu detaşarea în spaţiul comunitar european, prin agent de muncă temporară, am participat la 3 verificări internaţionale şi nu au fost înregistrate sancţiuni sau nu au fost stabilite măsuri de remediat în urma controalelor organizate de Inspecţia Muncii din România, respectiv autorităţile internaţionale. 
     Pe toată perioada proiectului s-a menţinut o comunicare permanentă între departamentul de consultanţă în domeniul relaţii individuale de muncă, în raport cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii şi directivele europene aplicabile şi ratificate, respectiv departamentul de consultanţă fiscală şi expertiză contabilă, în raport cu prevederile Legii 571/2003 (Codul Fiscal), pentru a ne asigura că toate prevederile legale sunt respectate şi aplicate în conformitate. 
     După finalizarea proiectului, consultanţii agentului de muncă temporară au pus la dispoziţia Utilizatorului toate informaţiile solicitate de acesta în vederea transferului angajaţilor în Italia. 
Proiectul a fost finalizat cu succes.

Sursa foto: Sursa foto

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Manager proiect - Consultanță relații de muncă individuale la nivel european (directive europene)
Ce-l recomandă

“A fost un precedent în istoria procesului de obţinere a certificatelor A1 pentru activităţi de transport de mare tonaj, pe plan european.
O provocare reală, de care suntem mândri pentru că am schimbat ceva în percepţia locală privind eligibilitatea detaşării şoferilor în spaţiul comunitar prin avizul Casei Naţionale de Pensii.”

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz