Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Evaluarea factorilor de risc – Tratamentul termic și termochimic în mediu de vid
Proiect:

Evaluarea factorilor de risc profesional, specifici proceselor de tratament termic și termochimic, desfășurate în mediu vid pentru obținerea oțelurilor speciale.

Cine este beneficiarul:

Böhler Udeholm Romania

Cine este clientul:

Böhler Udeholm Romania

Durata lucrării

01.09.2013 - 01.02.2014

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Un proces de evaluare a riscurilor de accidentare, pe cât de complex pe atât de interesant.

Echipa de consultanță CSC - Safety Engineering a desfășurat lucrări de analiză a factorilor de risc profesional, pentru personalul care desfăşoară procesele de tratament termic și termochimic desfășurate în mediu de vid, ale oțelurilor speciale/ oțelurilor pentru scule sau procese de analiză metalografică în cadrul secției metalurgice care aparţine Bohler Uddeholm România.

Obiectiv

Obiectivele echipei de proiect CSC – Safety Engineering au fost identificarea factorilor de risc profesional, la care se supun lucrătorii care execută activităţi propriu zise (şi înrudite) procesului de tratament termic şi termochimic al oţelurilor speciale, în vederea elaborării planului anual de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii în muncă, a elaborării instrucţiunilor proprii de securitate în muncă şi nu în ultimul rând pentru definirea politicii interne de securitate în muncă.

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Böhler Udeholm România, jud. Ilfov, Măgurele, str. Atomiştilor nr. 96-102 C. 

Böhler Udeholm România este unul dintre cei mai producători din lume de oţeluri rapide, oţel de scule şi materiale speciale. Compania îşi concentreazムeforturile asupra materialelor cu aplicaţii extrem de solicitante. Böhler Udeholm România a jucat întotdeauna un rol semnificativ în dezvoltarea acestui domeniu şi este marca de bazムîn metalurgie cu care alţii se comparăƒ. Dovada o constituie cele 250 de mărci de oţeluri Böhler. Aceste materiale sunt folosite în obţinerea de bunuri pe care le folosim în fiecare zi. Spre exemplu, la scule de prelucrare cum sunt matriţele pentru procesarea obiectelor din plastic, sculele de prelucrare la rece pentru perforare, îndoire şi tăƒiere, sculele de prelucrare la cald pentru turnare sub presiune sau în aplicaţii foarte solicitante în aeronauticăƒ, turbine în generatoarele de curent electric, în medicinムsau în extracţia petrolului pe mare. 

Obiectivele clientului au fost stabilirea şi aplicarea măsurilor de securitate în muncă, necesare la nivelul unităţii (în cadrul secţiei de tratament termic) în care se desfăşoară procese de tratament termic şi termochimic cu ajutorul cuptoarelor de tratament cu mediu de vid, în vederea conştientizării nivelului de risc, respectiv de aplicare a măsurilor de protecţia muncii pentru diminuarea şi menţinerea riscurilor de accidentare la un nivel scăzut.
Pe lângă respectarea cerinţelor legale privind identificarea riscului de accidentare, clientul a avut ca obiectiv analiza completă a riscurilor specifice procesului de tratament termic cu privire la:
a) utilizarea staţiilor de alimentare amoniac;
b) utilizarea staţiilor de alimentare cu azot lichid;
c) manipularea mecanizată a pieselor şi profilelor metalice care fac obiectul tratamentului termic;
d) utilizarea corectă şi în siguranţă a cuptoarelor de tratament termic şi termochimic în mediu de vid;
e) efectuarea activităţilor de analiză metalografică şi de laborator;
f) manipularea mecanizată a pieselor la livrare;
g) intervenţii tehnice la instalaţiile de tratament termic şi termochimic.

Am fost acolo, am analizat şi am înţeles procesul de muncă, am participat la procese de tratament termic şi termochimic alături de personalul clientului, am parcurs procedurile recomandate de producător şi am identificat riscurile de accidentare pentru fiecare proces în parte.

Provocările proiectului

 În cadrul unui astfel de proiect sunt atât de multe provocări încât e dificil să le clasifici. Funcţionarea cuptoarelor de tratament termic şi termochimic în mediu de vid adună într-un singur proces tehnologic toate procesele tehnice cunoscute: electrice, mecanice, chimice, termice, hidraulice, mecanica fluidelor sau transport mecanizat. Finalizarea proiectului, identificarea indicelui de risc profesional specific procesului, elaborarea completă a tuturor măsurilor de prevenire şi protecţie au impus necesitatea unui bagaj mare şi variat de cunoştinţe tehnologice inginereşti. Multitudinea de procese tehnologice încorporate în procesul de tratament termic a impus participarea întregii echipe de ingineri CSC – Safety Engineering, care a făcut uz de toate cunoştinţele acumulate sau de care dispunem, pe domenii tehnologice diverse.

Pentru a exemplifica doar câteva dintre provocările acestui proces putem să enumerăm următoarele:
a) cunoaşterea procesului de tratament termic în mediu de vid;
b) cunoaşterea proceselor de nitrurare, oxidare şi nitrocarburare
c) cunoaşterea comportamentului Azotului (gaz necesar în procese de bază şi de clătire) în cadrul procesului de tratament termic;
d) cunoaşterea comportamentului Amoniacului (gaz necesar în procese de nitrurare, nitrocarburare) în cadrul procesului de tratament termic;
e) cunoaşterea comportamentului Dioxidului de carbon (gaz necesar în procese de nitrocarburare) în cadrul procesului de tratament termic;
f) cunoaşterea comportamentului Acidului citric (necesar pentru oxidarea anterioară şi ulterioară) în cadrul procesului de tratament termic;
g) cunoaşterea comportamentului Metanolului (necesar pentru procese de carburare) în cadrul procesului de tratament termic;
h) analiza concentraţiei de monoxid de carbon în mediul de muncă.

Cum am rezolvat proiectul

1. Am participat la procesele tehnologice de tratament termic şi termochimic şi am indentificat riscurile pentru următoarele activităţi:
a) monitorizarea proceselor tehnologice specifice instalaţiilor de tratament termic cu gaze inerte de protecţie şi gaze de reacţie, cu răcire rapidă cu instalaţie de vid;
b) analiza proceselor specifice echipamentelor tip cuptor de tratament termic şi termochimic (pentru călirea, revenirea, detensionarea, cementarea, nitrurarea oţelurilor speciale în cuptoare cu mediu de vid) precum şi a instalaţiilor ajutătoare executării procesului tehnologic (instalaţii de alimentare cu agenţii chimici utilizaţi în proces, instalaţii tehnologice de alimentare cu agenţi pneumatici, instalaţii de răcire, instalaţii de evacuare gaze, instalaţii de introducere/ evacuare ulei de tratament termic, instalaţii de siguranţă, instalaţii de alimentare cu energie electrică;
c) analiza proceselor de pregătire/ spălare / decapare a pieselor cu ajutorul echipamentelor de spălare (asigură eliminarea posibilităţii apariţiei tunderului la suprafaţa piesei, în timpul tratamentului termic); 
d) analiza proceselor de pregătire – tratament termic în şarje; 
e) analiza activităţilor de alimentare a echipamentelor tehnice cu:
– curent electric de înaltă tensiune;
– apă de răcire; 
– ulei de tratament termic; 
– aer comprimat sau N2 pentru sistemul pneumatic;
– NH3, CO2, Citrox;
f) analiza procedeelor de realizare a mediului de vid;
g) analiza proceselor de introducere a gazelor în cuptor şi realizarea suprapresiunii;
h) analiza procesului de încălzire în trepte a cuptorului şi asigurarea intervenţiilor specifice:
– clătirea de avarie şi gaz de procese;
– clătirea de siguranţă şi clătirea de proces;
– operaţiuni de nitrocarburare şi oxidare;
– operaţiuni de nitrurare;
– operaţiuni de alimentare cu apă şi Citrox;
– operaţiuni de preoxidare şi oxidare;
– operaţiuni de preoxidare şi oxidare / activare;
– operaţiuni de preoxidare.

2. Am elaborat instrucţiunile de securitate în muncă pentru toate procesele directe şi înrudite pentru activitatea de  tratament termic şi termochimic;

3. Am întocmit planul anual de prevenire şi protecţie necesar pentru diminuarea riscului de accidentare şi apariţia bolilor profesionale, în conformitate cu cerinţele legale prevăzute în Legea 319/2006, coroborat cu conţinutul HG 1425/2006.

Rezultat

 Măsurile de securitate în muncă stabilite prin planul de prevenire şi protecţie, aplicate prin instrucţiunile şi procedurile de securitate în muncă stabilite şi elaborate de CSC – Safety Engineering, au condus la desfăşurarea activităţii fără evenimente periculoase sau accidente de muncă, atât în cursul anului 2014 cât şi până în prezent. 

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - Evaluator al factorilor de risc profesional (procese hidraulice, mecanica fluidelor, ştiinţa materialelor şi metalografie)
Ce-l recomandă

“Am fost impresionat de tehnologia folosită în cadrul proceselor de răcire sau tratament termic/termochimic, de la simpla utilizare a apei de răcire la cantităţi foarte mari de ulei de tratament termic, la utilizarea gazelor chimice la temperaturi negative sau prin utilizarea fluidelor corozive în medii cu temperaturi până la 700 grade.

Am finalizat foarte multe lucrări de evaluare a factorilor de risc profesional în mai bine de 10 ani de activitate. Aceasta, însă, pot să spun că mi-a plăcut cel mai mult datorită nivelului ridicat tehnologic. Sunt onorat că am făcut parte din echipa de evaluare şi că împreună am înregistrat un succes recunoscut de client în raport cu calitatea lucrărilor.”

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz