Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Consultanță și servicii resurse umane – Transferul de întreprindere
Proiect:

Consultanţă şi servicii privind transferul de întreprindere, reprezentând transferul unui departament de întreţinere şi mentenanţă tehnică, între două companii din România

Durata lucrării

01.03.2012 - 01.03.2015

Transferul de întreprindere cu respectarea procedurilor legale privind protecţia angajaţilor în baza Legii 67/2006

a) Transferul unui grup de 65 de salariați cu studii superioare, cu activități în domeniul Telecom și sisteme de Microelectronică;
b) Aplicarea prevederilor legale specifice Legii 67/2006;
c) Informarea salariaților;
d) Pregătirea formelor de transfer;
e) Simularea calculului drepturilor salariale;
f) Înregistrarea procesului de transfer de întreprindere în Revisal;
g) Aplicarea cerințelor legale și stabilite prin Regulamente interne la nivel individual și colectiv pe toată perioada proiectului

Obiectiv

 Obiectivul echipei de consultanţă, din care a făcut parte şi City Square Center, a fost participarea şi realizarea unei proceduri complete de transfer de întreprindere în conformitate cu prevederile legale ale Legii 67/2006 şi implementarea serviciilor de resurse umane, salarizare şi consultanţă în domeniul dreptul muncii, necesare pentru protecţia angajaţilor ce fac obiectul transferului de întreprindere.

Provocările proiectului

       Trebuie avut în vedere că procesele de tip transfer de întreprindere, în anul 2012, reprezentau subiectul unor procese cu caracter special şi rar întâlnite. După o perioadă de creştere economică, practic, procesul de transfer de întreprindere se află la primele încercări de a fi efectuat în condiţiile unui transfer de întreprindere reală.
      Comunicarea interdepartamentală la nivel naţional şi internaţional, corelarea procedurilor clientului la prevederile legislaţiei din România şi aplicarea corectă a cerinţelor legale, au reprezentat provocarea reală a proiectului;
          Dintre provocările proiectului de transfer întreprindere enumerăm câteva, fără că lista să se oprească aici:

 • Asimilarea informaţiei privind procedurile aplicabile pe teritoriul altor ţări în care a avut loc un transfer de întreprindere la care a participat clientul;
 • Menţinerea clientului informat cu privire la legislaţia în vigoare, aplicabilă pe teritoriul României;
 • Analiza drepturilor individuale şi colective ale angajaţilor transferaţi;
 • Întocmirea documentaţiei de specialitate;
 • Informarea lucrătorilor transferaţi;
 • Managementul capitalului uman în ceea ce priveşte rezistanţa la schimbare;
 • Efectuarea simulărilor privind drepturile salariale în ceea ce priveşte asimilarea proceselor de calcul la nivelul actual al clientului;

Cum am rezolvat proiectul

   Odată aflată intenţia clientului nostru, consultanţii alocaţi proiectului l-au întâmpinat pe acesta cu servicii şi consultanţă în domeniul resurse umane, de specialitate privind termenele şi condiţiile unui transfer de întreprindere.
  Am comunicat pe perioada proiectului atât în plan naţional cât şi în plan internaţional cu organizaţii de specialitate care au oferit informaţii privind conformitatea unui proces de transfer de întreprindere şi anume:
a) birourile locale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă
b) biroul de consultanţă şi suport privind legislaţia muncii din cadrul Inspecţiei Naţionale a Muncii
c) Agenţiile de Șomaj locale
d) companii similare din Europa şi din plan internaţional care au trecut prin procese similare de transfer de întreprindere;

     Am fost parte din următoarele procese:
a) planificarea procesului de transfer de întreprindere de la semnarea contractului până la integrarea angajaţilor transferaţi;
b) pregătirea documentelor de transfer de întreprindere;
c) analiza drepturilor individuale şi colective ale angajaţilor;
d) informarea individuală a lucrătorilor transferaţi şi participarea activă la procesele de comunicare, respectiv semnarea documentelor de personal necesare în situaţii de transfer;
e) acordarea de suport şi consultanţă, atât la nivelul clientului cât şi la nivelul lucrătorilor transferaţi pe perioada procesului;
f) calculul drepturilor salariale pe perioada implementării procesului;
g) suport legislativ şi operaţional acordat clientului pe toată perioada transferului;

Am oferit servicii de resurse umane pentru aplicarea procedurilor necesare pentru un transfer de întreprindere legal:

 • Cedentul (angajatorul care urmează să cesioneze parţial sau total întreprinderea) i-a anunţat în scris pe reprezentanţii salariaţilor despre intenţia sa în conformitate cu prevederile art 12 din Legea 67/2006;
 • Cedentul a pus la dispoziţia Cesionarului (noului angajator) contractul colectiv de muncă şi regulamentul de ordine internă care guverna relaţiile de muncă în cadrul organizaţiei sale, astfel încât Cesionarul să fie informat despre drepturile şi obligaţiile salariaţilor, dar şi despre celelalte prevederi de care acesta trebuie să ţină cont după transferul salariaţilor;
 • Transferul salariaţilor nu presupune întocmirea unor documente specifice de angajare, astfel că transferul s-a efectuat pe baza unei decizii colective prin care Cesionarul a informat salariaţii că vor fi transferaţi în baza aceloraşi contracte individuale de muncă.
 • Dacă salariatul care face obiectul transferului contestă sau refuză transferul, atunci cedentul poate dispune concedierea lui prin desfiinţarea postului deoarece, prin transfer de întreprindere, cedentul nu va mai avea o organigramă internă şi funcţională.
 • De menţionat că transferul salariaţilor odată cu cesionarea societăţii reprezintă o soluţie de evitare a concedierii colective şi este în favoarea salariatului, acesta fiind motivul pentru care acordul salariatului nu mai este necesar.
 • Încetarea contractelor de muncă ale salariaţilor transferaţi, în Revisal-ul Cedentului. În Revisal nu este menţionat un articol de încetare, conform temeiului legal pentru transferul de întreprinderi, însă salariaţii trebuie încetaţi în Revisalul cedentului.
 • Pentru această procedură se procesează în Revisal, la rubrica “încetări”, articol de încetare ales “alt temei de încetare” şi menţionăam la detalii “conform deciziei nr/data, transfer de întreprindere”.
 • Înregistrarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor transferaţi în Revisal-ul Cesionarului.
 • Contractele individuale de muncă ale salariaţilor transferaţi vor fi transmise în Revisal cu aceleaşi prevederi pe care le-a avut la fostul angajator, inclusiv cu acelaşi număr de contract şi data contractului.
 • Se introduce în Revisal fiecare contract în parte iar la “Alte detalii” se menţionează aceeaşi decizie de transfer pe care am menţionat-o şi la încetare în Revisalul cedentului, astfel încât ITM-ul să aibă aceeaşi informare privind transferul. Revisalul numerotează contractele în funcţie de data angajării, există posibilitatea ca numărul contractului pe care îl au salariaţii transferaţi să fie deja administrat unui alt salariat al cesionarului şi ne vom înregistra cu o eroare la înregistrare; mai exact, softul ne atenţionează că este deja un contract înregistrat cu acel număr şi să facem corecţia.
 • În această situaţie, contractelor transferate le mai alocăm un semn particular, le punem un caracter exemplu“t”, astfel încât să ştim că e transferat (programul permite). Privind data contractului nu se înregistrează nici o eroare, putând să înregistrăm orice informaţie; 
 • Pentru a avea continuitate în muncă, data încetării contractului individual de muncă la cedent trebuie să corespundă cu data începerii activităţii la cesionar. 
 • Menţinerea salariaţilor informaţi cu privire la transferul de întreprindere în conformitate cu specificaţiile / termenele şi condiţiile de negociere a contactului colectiv de muncă şi contractelor individuale de muncă;

Rezultat

 Transferul de întreprindere a fost realizat în termeni legali, nu a avut efect negativ asupra salariaţilor, aceştia realizându-şi sarcinile de muncă cu acelaşi profesionalism, iar cesionarul beneficiază în continuare de aceeaşi calitate a serviciilor City Square Center, fiind client al grupului de peste 5 ani. 

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Manger Proiect - Consultanţă şi servicii resurse umane & salarizare
Ce-l recomandă

“Un proiect de nivel internaţional în care poţi avea ocazia să vezi o echipă formată din specialişti de naţionalităţi diferite cu propriile cunoştinţe şi experienţe. Un proiect dificil pentru că precedentele în România, practic, nu au fost uşor de indentificat. Consultanţa a fost făcută prin interpretarea textului legal şi prin comunicare permanentă cu autorităţile locale şi naţionale din domeniul relaţiilor de muncă.” 

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz