Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Consultanță și Implementare EICC în România
Proiect:

Implementarea cerințelor privind Legislația Muncii, Securitatea și Sănătatea în muncă, Protecția Mediului, Etică în afaceri și Sistemele de management în conformitate cu cerințele standardului EICC (Electronic Industry Code of Conduct)

Cine este clientul:

Durata lucrării

01.07.2015 - 01.11.2015

Implementarea cerințelor EICC (Electronic Industry Code of Conduct) acum și în România prin intermediul consultanților autorizați IRCA ( International Register of Certificated Auditors)

Implementarea cerințelor EICC de Legislația Muncii, Securitate în Muncă, Protecția Mediului, Etică în Afaceri și Sisteme de Management și adaptarea proceselor interne la cerințele standardului, în vederea pregătirii companiilor pentru audituri internaționale.

Obiectiv

      Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă pregătirea companiei, în vederea susţinerii auditului pentru stabilirea nivelului de conformitate cu cerinţele EICC (Electronic Industry Code Of Conduct) sau acreditarea privind standardul EICC în următoarele domenii:
a) Legislaţia Muncii
b) Securitate şi Sănătate în muncă
c) Protecţia Mediului
d) Etică în Afaceri
e) Sisteme de Management

Provocările proiectului

      Provocarea proiectului a constat în implementarea procedurilor EICC pentru o companie din România.
     Considerăm că lansarea procesului şi cerinţele proiectul în sine au reprezentat un semnal al implementării unor cerinţe de conformitate şi pentru companiile din industria IT, telecomunicaţii şi electronică, de aliniere cu cerinţele internaţionale ale codului internaţional EICC.
    Companiile sunt dispuse să îşi modifice politica internă de Resurse Umane, Securitate în muncă, Protecţia Mediului, Etică în relaţia cu clienţii şi furnizorii şi, nu în ultimul rând, în Sistemul de Management intern.
  A fost pentru prima dată când am pus bazele un sistem de Management care diferenţiază sarcinile, responsabilitatea şi autoritatea posturilor pe niveluri ierarhice între top şi midle management, respectiv între management de linie şi personalul productiv.

Cum am rezolvat proiectul

    În cadrul proiectului am implementat cerinţele standardului EICC la nivel de companie. Au fost auditate documentele companiei şi procedurile interne existente. În urma rezultatelor înregistrate au fost adaptate şi modificate procedurile interne în conformitate cu legislaţia locală şi cerinţele standardului.
   Au fost elaborate proceduri interne şi documente privind:
a) Legislaţia Muncii şi Resurse Umane
– Politica de resurse umane;
– Libertatea Muncii;
– Munca Minorilor;
– Durata Muncii şi orele suplimentare;
– Salarizare şi beneficii;
– Tratamentul salariaţilor şi egalitatea de şanse;
– Discriminarea la locul de muncă;
– Libertatea de asociere-Existenţa Sindicatelor şi a grupurilor reprezentative. 

b) Securitatea şi sănătatea în muncă
– Politica de Securitate a Muncii;
– Securitatea lucrătorilor la locul de muncă;
– Pregătirea în situaţii de urgenţă;
– Monitorizarea vătămărilor la locul de muncă;
– Igiena la locul de muncă;
– Munca fizică;
– Siguranţa la locul de muncă – exploatarea echipamentelor de muncă;
– Siguranţa în spaţii de tip cantine/spaţii sanitare şi cazare;
– Instruirea în domeniul securităţii în muncă. 

c) Protecţia Mediului
– Politica de mediu;
– Autorizaţiile de mediu şi raportări;
– Prevenirea poluării accidentale;
-Reducerea consumului de resurse;
– Substanţe chimice periculoase;
– Ape uzate şi deşeuri solide;
– Emisiile de aer;
– Restricţii privind utilizarea materialelor;
– Managementul apelor uzate;
– Managementul consumului de energie şi a emisiilor de gaz. 

d) Etica în afaceri
– Integritatea în afaceri; 
– Politica privind avantajele în natură şi în bani; 
– Politica de confidenţialitate; 
– Protecţia proprietăţii intelectuale; 
– Etica în afaceri, marketing şi concurenţă; 
– Protecţia identităţii umane; 
– Dreptul la initimitate al angajaţilor; 
– Consumul responsbil de resurse minerale. 

e) Sistemele de management
– Politica companiei privind sistemul de management;
– Responsabilităţile Managementului;
-Cerinţele legale şi ale standardelor implementate la nivelul Clienţilor;
– Evaluarea de risc;
– Obiectivele de dezvoltare;
-Training-ul;
– Comunicarea cu angajaţii;
– Feedback-ul angajaţilor şi comunicarea socială;
– Auditurile interne şi evaluarea preventivă;
– Planul de implementarea a măsurilor corective;
– Managementul documentelor şi al înregistrărilor;
– Responsabilităţile subcontractorilor

Rezultat

    Compania a reuşit, în urma proiectului, să îşi definească politicile şi obiectivele interne în domeniul Resurselor Umane, Securitate în muncă, Protecţia Mediului, Etică şi relaţia cu clienţii şi furnizorii, respectiv a sistemelor de management.
  În urma implementării procedurilor specifice EICC, au fost îmbunătăţite procedurile şi procesele de comunicare cu salariaţii, prin dezvoltarea unor sisteme de formare şi informare a angajaţilor privind procesele cu care interacţionează.
    Au fost dezvoltate instrumente de comunicare cu clienţii şi furnizorii, respectiv de măsurare a feedback-ului de la client şi comunicare către furnizor.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Consultant EICC - Implementare a procedurilor conform standardului EICC
Ce-l recomandă

   “Începând cu anul 2015, când am devenit Auditor Certificat în sisteme EICC (Electronic Industry Code of Conduct) certificat de IRCA ( International Register of Certificated Auditors) am înţeles cerinţele standardului EICC din ambele puncte de vedere, atât ale consultantului cât şi ale auditorului. Această calificare profesională îmi permite să am o viziune mai largă şi din viziunea auditorului, reuşind astfel să ajut la implementarea cerinţelor şi ridicarea nivelului de conformitate în cazul unui audit la nivelul clientului.
     Experienţa mea de specialist în Legislaţia Muncii, Securitate în muncă, Managementul Resurselor Umane şi Protecţia Mediului, în România, îmi permite să corelez extrem de bine legislaţia locală cu cerinţele standardului EICC. Astfel, implementarea cerinţelor în situaţia în care sunt două cerinţe elaborate cu scop de reglementare ale unui aspect comun, este uşor de interpretat şi de aplicat la nivel intern.”

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz