Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Construirea centrului de management integrat al deșeurilor Galda de Jos
Proiect:

Consultanță și servicii de securitate în muncă, pentru lucrări de terasamente/excavații și structuri specifice centrelor de managementul integrat al deșeurilor

Cine este beneficiarul:

SC PORR CONSTRUCT SRL

Cine este clientul:

MARISTAR COM SRL

Durata lucrării

04.03.2015 - 01.09.2015

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Împreună cu MARISTAR COM SRL, pentru o Românie mai curată, prin dezvoltarea centrului de management integrat și o gestiune corectă a deșeurilor.

În martie 2015, am început alături de Antreprenorul MARISTAR COM SRL, execuția unui centru modern de management integrat la deșeurilor și dezvoltarea unor unități de depozitare/ organizare/ sortare și prelucrare a deșeurilor variate. Un proiect nou din punct de vedere al tehnologiei de execuție.

Obiectiv

Odată cu începerea lucrărilor din cadrul proiectului de construcţie a centrului de management integrat al deşeurilor, am conştientizat două mari obiective ale noastre:
a) finalizarea lucrărilor de construcţii fără înregistrarea/apariţia unor accidente de muncă sau evenimente periculoase;
b) desfăşurarea lucrărilor fără un impact semnificativ direct sau indirect asupra mediului înconjurător.

Aceste obiective aveau să fie materializate în cadrul unui şantier care presupune executarea unor lucrări diverse de construcţii de terasamente, construcţii civile sau construcţii de drumuri şi, implicit, montajul unor instalaţii de pompare şi transport fluide inerte sau combustibili.

Activitatea se desfăşoară în şantierul amplasat în localitatea Galda de Jos, judeţul Alba. Amplasamentul din Galda de Jos se află pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, la o distanţă de 16,5 km de Alba Iulia, reşedinţa de judeţ a judeţului şi principalul generator de deşeuri, şi la aproximativ 6 km de Teiuş, cel mai apropiat oraş.
Terenul este amplasat în extravilanul localităţƒii Galda de Jos, suprafaţa totală fiind de 274.444 mp, din care suprafaţa de 250.000 mp este destinată Centrului de management al deşeurilor iar restul de 24.444 mp amenajării celor douムdrumuri de acces. Suprafaţa alocată depozitului (prima celulă) este de 5,0 ha.
Vecinăƒtăţi:
– la N şi V: terenuri agricole
– la S şi E: pヺune
– la NE: localitatea Galda de Jos, la o distanţムde 1,7 km
Accesul căƒtre amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legăƒtură situate între sectorul dintre intersecţia acestora cu DJ 107 H şi intrarea în oraşul Teiuş. Cele douムdrumuri se vor moderniza, vor avea sens unic de circulaţie (cu excepţia unui sector mic de drum unde se vor intersecta formând un singur drum cu două benzi) şi vor funcţiona tur-retur.

Obiectivul principal, la realizarea proiectului, îl reprezintă execuţia tuturor etapelor acestuia în condiţii de siguranţă şi securitate pentru lucrători, să finalizăm lucrările fără evenimente sau accidente de muncă în care să înregistrăm victime.
Motiv pentru care echipele de consultanţă şi servicii CSC Safety Engineering Team au fost repartizate în teritoriu.

Provocările proiectului

Diversitatea proceselor şi multitudinea de activităţi din cadrul proiectului reprezintă o provocare atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere al asigurării siguanţei la locul de muncă şi prevenirea accidentelor de muncă în activităţi cu nivel ridicat de risc, cum ar fi:

1. Lucrări de terasamente

 • Amenajarea terenului
 • Lucrări de decopertare a stratului vegetal
 • Sistematizare verticală pentru Zona de tratare levigat
 • Sistematizare verticală pentru Zona administrativă
 • Executarea barierei geologice construite
 • Instalarea geocompozitului bentonitic (GCL)
 • Instalarea geomembranei PEID
 • Instalarea geotextilului de protecţie
 • Instalarea conductelor de drenaj pentru colectarea levigatului
 • Instalarea stratului de nisip

2. Lucrări de construcţii civile

 • Construcţie clădire administrativă
 • Construcţie hală intervenţie utilaje
 • Construcţie cabină cântar şi poartă tip container prefabricat
 • Construcţie separator hidrocarburi (fundaţie)
 • Construcţie staţie de epurare levigat (fundaţie container)
 • Construcţie bazin colectare şi omogenizare levigat
 • Bazin permeat (efluent)
 • Conductă recirculare concentrat
 • Foraje de monitorizare a apei freatice
 • Foraje monitorizare biogas

3. Lucrări de construcții drumuri

– 2 benzi de circulaţie cu lăţimea de 3,00 m fiecare cu dever de 2,5%;
– 2 acostamente cu lăţimea de 0,75 m şi dever de 4,0% realizate din piatră spartă minim 15 cm grosime a€“ zonei de debleu;
– 2 acostamente cu lăţimea de 0,75 m ce conţin rigole de acostament şi lisa parapetelor de siguranţă şi 2 zone cu lăţimea de 0.75 m în exteriorul stâlpilor de la parapete a€“ zonei de rambleu;

4. Alte lucrări

 • Taluzurile vor fi protejate prin executarea unui strat de pământ vegetal care va fi însămânţat cu seminţe de graminee în mod artificial şi se vor executa plantaţii de arbuşti, în vederea asigurării stabilităţii taluzurilor.
 • Înfrăţirea pământului vegetal cu umplutura din taluzuri se va realiza prin trepte de înfrăţire.
 • Compactarea taluzurilor se va realiza în mod mecanizat cu execuţia umpluturilor în supraprofil.

Cum am rezolvat proiectul

De la recepţia planului general de securitate în muncă, a proiectului de execuţie şi a planificării lucrărilor, împreună cu inginerii constructori de execuţie a lucrărilor am analizat mediul de muncă, echipamentele tehnice şi procesele în care acestea vor fi implicate, sarcinile alocate şi categoriile de lucrători ce au luat parte la lucrări.

Astfel am efectuat următoarele lucrări specifice de securitate în muncă:
a) Elaborarea planului propriu de securitate în muncă în condiţiile HG 300/2006 privind cerinţe minime de securitate în muncă privind şantierele temporare de construcţii;
b) Evaluarea factorilor de risc profesional pentru toate procesele specifice de muncă ce fac obiectul contractului;
c) Elaborarea planului de prevenire şi protecţie şi, implicit, stabilirea măsurilor de securitate în muncă privind diminuarea şi menţinerea riscurilor la valori minime;
d) Elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate în muncă şi a procedurilor de execuţie a lucrărilor în condiţii de siguranţă;
f) Analiza riscului de surpare a malurilor de pământ la executarea lucrărilor speciale de excavaţie;
g) Analiza lucrărilor speciale din punct de vedere al riscului de loviri / striviri, produse prin căderea materialelor manipulate la altitudini superioare, în urma executării lucrărilor în plan înclinat cu utilaje în mişcare;

h) Autorizarea internă a personalului cu atribuţii conform prescripţiilor ISCIR şi anume:
    1) autorizarea legătorilor de sarcină, în procesele de manipulare mecanizată a cofrajelor şi elementelor metalice
    2) autorizarea legătorilor de sarcină, în procesele de manipulare mecanizată a profilelor prefabricate de beton cu ajutorul macaralelor de tonaje mari;
    3) autorizarea internă a lucrătorilor privind activităţile desfăşurate la înălţime;

i) Având în vedere distanţa dintre şantier şi cea mai apropiată localitate, care dispune de mijloace sanitare de specialitate privind intervenţia în situaţii de urgenţă sau accidente de muncă, am decis instruirea lucrătorilor şi autorizarea locală a responsabililor privind acordarea primului ajutor în situaţii de accidente de muncă;

j) Analiza riscurilor privind utilizarea în condiţii de siguranţă a tancurilor de combustibili cu capacitate de stocare a volumului de 10.000 litri;
k) Analiza riscului de accidentare privind desfăşurarea lucrărilor în condiţii meteo de caniculă.

Rezultat

În prezent – Proiectul este în curs de desfăşurare

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncム- Evaluarea factorilor de risc profesional ( structuri de beton şi metalice)
Ce-l recomandă
Serviciile City Square
Vezi toate serviciile
Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz