Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Construcție depozit de carburanți – Făgăraş Sercaia
Proiect:

Servicii de coordonare a lucrărilor specifice șantierelor de construcții din punct de vedere al securității în muncă, la execuția unui proiect complex, cu lucrări variate, de la simple excavații și execuția structurilor de beton până la construcția de căi ferate de alimentare a depozitului și a instalațiilor de transport și depozitare a instalațiilor petroliere, petrochimice și chimice

Cine este beneficiarul:

OSCAR DOWNSTREAM SRL

Cine este clientul:

MARISTAR COM SRL

Durata lucrării

01.05.2014 - 01.08.2014

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Obiective strategice pentru susținerea agriculturii independente, a transportatorilor și a șantierelor de construcții în România

Servicii de coordonare de șantier din punct de vedere al securității în muncă, la reabilitarea centrelor de depozitare a combustibililor de tip motorină și aditivi specifici, în Județul Brasov

Obiectiv

 

 • Obiectivul clientului îl reprezintă construcţia unei staţii de combustibili, a împrejmuirilor specifice şi a instalaţiilor de utilităţi sau intervenţie în situaţii de urgenţă necesare.
 • Obiectivul proiectului este punerea în funcţiune a unui depozit de combustibil cu 2 rezervoare pentru benzinăƒ, 1 (un) rezervor pentru motorinăƒ, 1 (un) rezervor pentru biodiesel.
 • Rezervoarele pentru depozitarea benzinei sunt rezervoare metalice cilindrice, verticale, cu capac fix, prevăƒzute cu membrană flotantăƒ, care preiau variaţiile de volum la variaţii de temperaturムa mediului, mai ales în timpul verii.
 • Rezervoarele verticale pentru stocarea motorinei (2×2000 mc fiecare), precum şi cel de stocare benzinム(1×1000 mc) şi cel biodiesel 1×350 mc sunt amplasate în 2 cuve de retenţie din beton cu pardosealムantiscântei, fundaţie tip pat elastic, impermeabilizate. Capacitatea cuvelor este calculatムastfel încât, în caz de necesitate, sムpreia capacitatea celui mai mare rezervor din cuva respectivăƒ.
  Alimentarea depozitului se face prin intermediul căilor ferate din dotarea depozitului. Pe linia ferată, la intrarea în depozit, se prevede un cântar CF, pentru măsurarea cantităţii de benzină, motorină şi biodiesel intrate în depozit, în vederea stocării şi livrării la consumatori.
 • Rampa este prevăzutムcu 8 posturi de descăƒrcare, posturi corelate cu numărul maxim de cisterne care pot fi garate pe linia feratムla descăƒrcare. Fiecare post este echipat cu câte un furtun pentru fiecare categorie de carburant.
 • Pentru fiecare categorie de carburant în parte se prevede câte un colector de descăƒrcare, dedicat, cu o lungime care sムacopere număƒrul de posturi pentru cazuri limităƒ. Descărcarea se face gravitaţional, în colectorul dedicat categoriei de carburant din care aspirムpompele de descărcare.
 • Proiectul presupune construcţia unui centru de pompare a combustibilor către consumatori. Pompele sunt acoperite în sisteme copertină iar depozitul prezintă următoarele dotări:
  a) pompe pentru descărcare şi vehiculare benzinム(PB 201 /1,2) sau motorină (PM 201 /1,2) şi biodiesel (P 301 /1,2);
  b) pompe pentru livrare benzinム(PB 220/1,2) sau motorinム(PM 120/1,2);
  c) pompe cu lobi (P402 1-6) cu Q=3m3/h pentru aditivarea benzinei şi motorinei.
 • Pentru noi, echipa CSC – Safety Engineering Team, unicul obiectiv este finalizarea lucrărilor de reabilitare a depozitului de carburant fără accidente de muncă.

Provocările proiectului

      Provocările proiectului au fost multiple, deoarece lucrările de coordonare a şantierului de construcţii, privind reabilitarea depozitului de combustibili Făgăraş Sercaia, a presupus execuţia unor etape multiple şi anume:
a) Execuţia structurilor specifice rezervoarelor de benzină;
b) Execuţia platformei de pompe produs;
c) Execuţia structurilor specifice rezervoarelor de motorină;
d) Construcţia unei rampe de cale ferată de descărcare a produselor la alimentarea depozitului. Execuţia lucrărilor de cale ferată uzinală;
e) Lucrări de reabilitare a unui post trafo;
f) Execuţia clădirilor metalice grup tehnico-administrativ;
g) Execuţia lucrărilor de tip cântar auto;
h) Construcţia rampei de încărcare auto;
i) Construcţia unei gospodării de aditivi. Execuţia de platforme de depozitare a aditivilor;
j) Realizarea unei unităţi de recuperare vapori (VRU);
k) Execuţia structurilor pentru staţia de pompe incendiu şi preparare spumă;
l) Execuţia rezervorului de apă de incendiu;
m) Execuţia bazinului de retenţie ape epurate; 
n) Execuţia structurilor specifice unui separator pentru hidrocarburi;
o) Execuţia unui bazin ape pluviale;

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, au fost efectuate următoarele lucrări:
a) Lucrări de excavaţii;
b) Lucrări de fasonare;
c) Lucrări de dulgherie pentru realizarea armării elementelor din beton armat; 
d) Lucrări de cofrajare;
e) Lucrări de terasamente; 
f) Lucrări de execuţie a construcţiilor deschise (lucrări de arhitectură);
g) Reţele exterioare de alimentări cu apă;
h) Reţele de canalizare;
i) Execuţia drumurilor;
j) Execuţia de instalaţii interioare;
k) Execuţia de instalaţii electrice. 

Cum am rezolvat proiectul

 • Am evaluat factorii de risc profesional pentru următoarele activităţi:
  a) excavaţii şi terasamente; 
  b) activităţi de fasonarea armăturilor/cofrajare şi turnarea betonului; 
  c) activităţi la înălţime la montarea cofrajelor;
  d) activităţi desfăşurate în şanţuri şi săpături;
  e) lucrări mecanizate de transport agregate minerale/compactare şi execuţia de drumuri;
  f) lucrări de manipulare mecanizată a profilelor metalice la execuţia structurilor pentru clădiri tip hală metalică;
  g) lucrări de montaj instalaţii de canalizare;
  h) lucrări de montaj instalaţii electrice;
  i) lucrări de execuţie a structurilor de Împrejmuire;
 • Am elaborat planul general de securitate în muncă privind întreg procesul de muncă;
 • Am elaborat planul de măsuri de securitate a muncii, care a fost implementat în cadrul şantierului la nivelul tuturor parcipanţilor;
 • Am elaborat instrucţiunile proprii de securitate în muncă privind procedurile de lucru specifice fiecăruia din procesele de muncă;
 • Am organizat şedinţele de coordonare a şantierului şi a subcontractorilor;
 • Am întocmit registrul de coordonare;
 • Am efectuat vizite inopinate în şantierul de construcţii, în diverse faze de execuţie a lucrărilor;
 • Am efectuat autorizările lucrătorilor privind:
  a) lucrul la înălţime;
  b) legători de sarcină;
  c) manipularea mecanizată;
 • Am implementat în cadrul şantierului cerinţele HG 300/2006.

Rezultat

Am finalizat un proces de muncă complex şi solicitant, cu multiple şi variate procese de muncă, fără apariţia unor accidente de muncă.

Termenele de execuţie au fost scurte, ca în multe dintre şantierele de construcţii. Având în vedere numărul de utilaje existente în şantier, manipulate simultan cu execuţia proceselor de exacavaţii şi săpături sau montaj a fierului fasonat şi montajul cofrajelor de dulgherie, respectiv turnarea betonului, noi, cei din echipa de coordonare, considerăm că lipsa accidentelor de muncă cu orice gravitate este un obiectiv devenit rezultat.
   

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer Securitate în muncă - Evaluarea factorilor de risc profesional
Ce-l recomandă
Comentarii

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.