Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Reabilitare DN76 (E79) Brad-Oradea Km 34+432 – Km55+425
Proiect:

Consultanţă şi servicii de securitate în muncă - Reabilitare DN 76 (E 79) Brad-Oradea Km 34+432 - Km 55+425

Cine este clientul:

MARISTAR COM SRL

Durata lucrării

17.03.2014 - 01.09.2015

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Un proiect complex, de șantier de terasamente, desfășurat în condiții de trafic continuu, permis atât vehiculelor de mici dimensiuni dar și celor de mare tonaj.

Din martie 2014 până în prezent, echipa noastră de consultanți a asigurat servicii specifice de protecţia muncii privind implementarea cerințelor minime de securitate în muncă în cadrul șantierului de terasamente, asigurând coordonarea subcontractorilor pe sectorul Brad - Oradea, în desfășurarea lucrărilor specifice de defrișări, decopertări de terasamente, dinamitarea rocilor de agregate minerale, concasarea și transportul pietrei de terasament, realizarea gropilor de împrumut agregate, reabilitarea podețelor și a căilor pietonale din comunitățile aflate în aliniamentul drumului național şi, nu în ultimul rând, reabilitarea şi lărgirea drumului rutier.

Obiectiv

Obiectivul principal al fiecăƒrui proiect, de securitate în muncă, pe care îl desfăşurăm este să reuşim să realizăm lucrările în condiţii de siguranţă, atât la nivelul clientului nostru cât şi la nivelul subantreprenorilor direct contractaţi , iar lucrarea sムfie finalizată fără accidente sau urmări grave înregistrate în evenimente periculoase.

Proiectul s-a desfăşurat în lungul drumului naţional 76, în Judeţul Hunedoara, din localitatea Brad până în Județul Bihor în Oradea, pe o distanţă de 20 km.

Obiectivul clientului a fost sムlărgească (de la una la două benzi pe sens) şi să reabiliteze întreagă suprafaţă carosabilă a drumului naţional 76, să reabiliteze podurile şi podeţele existente în aliniamentul drumului şi reabilitarea zonelor locuite din punct de vedere al căilor de acces şi circulaţia rutieră sau pietonală.

Obiectivul nostru, al echipei de consultanţi CSC, a fost sムasigurăƒm desfヺurarea în condiţii optime de securitate în muncă a tuturor lucrărilor clientului nostru.
Am fost acolo, încă de la deschiderea lucrărilor asistând astfel la toate etapele şi procesele desfăşurate, oferind astfel servicii de securitate în muncă (evaluare a factorilor de risc profesional şi stabilirea măsurilor de diminuare a riscului) de la organizarea şantierului la defrişarea terenului şi până la finalizarea asfaltului.

Provocările proiectului

    La un astfel de proiect, complexitatea caietului de sarcini şi a lucrărilor executate a reprezentat principala provocare.
   Numărul mare de subcontractori, implicaţi în activităţi diverse şi desfăşurate simultan, a impus încă de la început necesitatea implementării unui sistem de securitate a muncii clar, comunicat tuturor şi care a necesitat verificări, spre menţinerea condiţiilor de siguranţă, în permanenţă.

Când suntem conştienţi de o complexitate ridicată a proiectului, suntem şi conştienţi că orice compromis poate să coste mai mult decât reuşita proiectului în sine. Motiv pentru care am supervizat îndeaproape lucrările desfăşurate.

Dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre provocările reale, am putea aminti de:
a) Suprafaţa extinsă: lucrările s-au desfăşurat, simultan, pe toată lungimea drumului, fiind astfel necesară acoperirea unei arii foarte mari şi supervizarea unui număr mare de persoane, privind desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă;
b) Traficul continuu: toatムlucrarea s-a desfヺurat făƒrムîntreruperea traficului domestic sau de mare tonaj, atât în zonele locuite cât şi în zonele din afara localităţilor, cu restricţii de viteză variabile;
c) Construcţia de drumuri tehnice: Cantităţile mari de agregate minerale şi pământ manipulate, au condus la necesitatea executării unor drumuri tehnice suplimentare pe versanţii dealurilor din vecinătate.
d) Obţinerea agregatelor prin dinamitarea rocilor: Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor a fost deschisă şi o carieră de piatră în care procesul de dislocare a rocilor mari a fost forarea în adâncime şi utilizarea dinamitei.
e) Desfăşurarea proceselor de concasare în vecinătatea carierei de piatră;
f) Desfăşurarea pe termen lung a lucrărilor: Având în vedere durata de execuţie, şantierul s-a desfăşurat atât în condiţii normale dar şi în situaţii de temperaturi extreme pozitive pe timp de vară cu risc de deshidratare şi apariţia accidentelor rutiere provocate de căldură, cât şi în situaţii de temperaturi extreme negative pe timp de iarnă.
g) Precipitaţiile: Precipitaţiile au constituit un factor de perturbare a lucrărilor, modificând, de foarte multe ori, termenele stabilite şi, implicit, am fost nevoiţi să reorganizăm planul de execuţie de mai multe ori.
h) Numărul mare de participanţi: Fiind un număr mare de subantreprenori participanţi la proiect şi implicit un număr mare de lucrători, instruirea colectivă şi supervizarea realizării cerinţelor minime de securitate în muncă, de către fiecare dintre aceştia, a dezvoltat un proces amplu de instruire şi audit de securitate în muncă, la care consultanţii noştri au participat şi au condus procese de implementare, control şi monitorizare. 

Cum am rezolvat proiectul

Am folosit profesioniştii potriviţi (ingineri de securitate în muncă calificaţi şi cu experienţă în domeniu) pentru această lucrare. Și am întrebuinţat toate serviciile de securitate în muncă, esenţiale unei astfel de lucrări.

Ne-am pus în valoare bogata noastră experienţă în domeniul construcţiilor de terasamente şi  cunoştinţele acumulate, atât din teorie cât şi din practică, pentru a putea organiza proiectul şi a preveni posibilele accidente sau evenimente periculoase.

Am evaluat  factorii de risc profesional şi am întocmit un plan propriu de securitate în muncă exact şi elaborat, pe care l-am implementat şi l-am respectat fără a trece nimic cu vederea. Aveam un singur obiectiv real, nici un accident sever sau cu urmări grave, la darea în folosinţă a lucrării.

Mai exact, iată activităţile pe care le-am desfăşurat în cadrul proiectului:

  • Am întocmit un plan propriu de securitate în muncă (conform HG 300/2006);
  • Am făcut instruirea colectivă, a subantreprenorilor contractaţi direct, în materie de securitate în muncă;
  • Am autorizat intern responsabilii de prim ajutor;
  • Am acordat autorizare internă privind lucrul la înălţime şi legătorii de sarcină;
  • Am organizat auditul intern al subcontractorilor;
  • Am făcut evaluarea factorilor de risc profesional;
  • Am întocmit instrucţiuni proprii proiectului de securitate în muncă, conform activităţilor specifice şantierului de construcţii şi terasamente;
  • Și, un element foarte important pentru a verifica dacă toate măsurile sunt respectate, am organizat vizite inopinate în şantier, atât în organizările locale, în lungul drumului, în cariera de piatră, în zonele lucrării la poduri şi podeţe, în zonele de montaj a gabioanelor de protecţie cât şi în zonele cu comunităţi locuite din vecinătatea şantierului;
  • Am cercetat două accidente de muncă, minore (un accident de traseu şi un accident de muncă, cu reluarea rapidă a activităţii), înregistrate în timpul lucrărilor;
  • Am susţinut 3 controale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara. 

Acţionând în acest mod, am putut stabili nivelul de implementare a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie, şi astfel, din planul propriu de securitate în muncă.

Rezultat

Am asigurat consultanţă şi servicii de securitate în muncă în cadrul unui proiect în care au lucrat cu succes, pe activităţi comune, mai mulţi subcontractori.

Pe perioada lucrărilor am primit 3 vizite ale inspectorilor de muncă, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara (Deva), pe care le-am susţinut, cu consultanţii noştri, în numele clientului şi le-am încheiat fără sancţiuni.

Echipele specializate ale clientului dar şi ale subcontractorilor au finalizat, pe rând, etapele proiectului, în deplinムrespectare a normelor de securitate în muncă.

Etapele şi procesele desfăşurate au fost:

a) lărgirea platformei drumului de la 8.00 (9.00) m la minim 10.00 m;
b) ranforsarea sistemului rutier existent în vederea îmbunătăţirii portanţei şi suprafeţei de rulare;
c) corecţia punctuală a traseului prin îmbunătăţirea elementelor geometrice ale unor curbe periculoase, inclusiv asigurarea vizibilităţii în plan şi în profil în lung;
d) îmbunătăţirea scurgerii apelor în lungul drumului prin construcţia rigolelor şi şanţurilor de pământ), reprofilarea acestora şi refacerea celor degradate;
f) înlocuirea podeţelor cu diametre sau deschideri sub 1,00 m precum şi repararea unor podeţe existente, inclusiv amenajări amonte şi aval;
g) îmbunătăţirea drenajului sistemului rutier sau protejarea acestuia de infiltraţii ale apelor din versanţi, prin execuţia pe anumite porţiuni a unor drenuri longitudinale sub rigole şi şanţuri;
h) refacerea sau construirea de ziduri de sprijin sau alte lucrări de susţinere şi consolidare;
i)  îmbunătăţirea fluenţei traficului prin execuţia, pe unele tronsoane cu declivităţi medii ponderate mai mari de 4%, a unei benzi de degajare suplimentare pentru vehicule lente;
j) amenajarea la nivel a tuturor intersecţiilor cu alte drumuri publice, în funcţie de categoria acestora şi configuraţia terenului în zona adiacentă;
k) sporirea siguranţei circulaţiei prin prevederea de dispozitive de protecţie a drumului, în principal parapete metalice zincate;
l) sporirea siguranţei circulaţiei prin prevederea de trotuare în localităţile traversate. Acestea precum şi parcările şi traversările pentru pietoni sunt amenajate astfel încât să poată fi utilizate şi de către persoanele cu handicap locomotor;
m) identificarea reţelelor şi utilităţilor afectate de lucrările de reabilitare a DN76;
n) execuţia de trotuare în localitate;
o) execuţia de rigole de canalizare în localităţi;
p) amplasarea de gabioane de protecţie a podeţelor;
q) amenajarea de parcări şi staţii auto;
r) execuţia de marcaje temporare;
s) execuţia de marcaj definitiv;
t) reabilitare Pod peste Valea Minei la Ţebea Km 38 + 184;
u) reabilitare Pod peste pârâul Ţebea la Ţebea Km 38 + 945 (Nou km 38 + 950)
v) reabilitare Pod peste pârâul Caraciului la Baia de Criş Km 41 + 318 (Nou Km 41 +317)
w) reabilitare Pod peste Crişul Alb la Baia de Criş Km 44 + 794 (Nou Km 44 + 840)
x) reabilitare Pod peste Obârşia la Târnava de Criş Km 48 + 224 (Nou Km 48 + 238)
y) reabilitare Pod peste Valea Ociu la Ocişor Km 55 + 016 (Nou Km 55 + 018)
z) reabilitare intersecţie căi ferate la nivel Brad – Arad Km 43 + 113.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - Evaluator al factorilor de risc profesional/Elaborarea planului de securitate în muncă
Ce-l recomandă

 “Proiectul reprezintă o lucrare cu adevărat complexă, de lucrări de terasamente. De la simple decopertări de terasamente uzate şi defrişări de vegetaţie, până la dinamitarea rocilor în amonte, concasarea lor şi executarea lucrărilor de reabilitare a podurilor şi podeţelor în condiţii de trafic continuu, toate acestea au fost analizate din punct de vedere al riscurilor de accidentare. Evaluarea riscurilor şi elaborarea planului de securitate în muncă, a fost lucrarea de rezistenţă din punct de vedere al protecţiei muncii, fiind primul document necesar în instruirea colectivă a lucrătorilor subcontractorilor. Un peisaj de vis, specific rutei Deva – Oradea, avea nevoie de un drum mai larg şi mai sigur pentru a le putea permite celor care tranzitează judeţul Hunedoara spre Bihor să se bucure de peisajele de excepţie.” 

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz