Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Servicii resurse umane în domeniul Topografie și Mapping – Bloom International Operations
Proiect:

Consultanță, servicii resurse umane și salarizare oferite de City Square Center în domeniul serviciilor de editare a lucrărilor de topografie și mapping, aplicabile în România și în alte 7 țări unde clientul are deschise filiale.

Cine este beneficiarul:

BLOM ROMANIA

Durata lucrării

01.02.2013 - În desfășurare

City Square Center "proiectează" și implementează servicii resurse umane în domeniul topografie și mapping alături de Blom International Operations

1) Consultanță de specialitate și servicii resurse umane, în conformitate cu legislația națională și internațională, aplicabilă;
2) Servicii de salarizare pe departamente și remunerație în monede internaționale și naționale, cu ajustare semestrială a cursului valutar;
3) Detașări internaţionale cu respectarea legislației din România și cea din țara în care s-a dispus detașarea, conform directivelor europene aplicabile;
4) Obținere formulare A1 pentru salariații detașați, conform directivelor europene aplicabile;
5) Consultanță privind redizenţa fiscală a salariaților detașați pe o perioadă mai mare de 183 de zile, pentru evitarea dublei impuneri a impozitului;
6) Menținerea relației cu ORI pentru obținerea permiselor de ședere a salariaților cetățeni străini.

Obiectiv

Obiectivele consultanţilor City Square Center în asigurarea serviciilor de resurse umane pentru clientul Blom International Operations au fost stabilite de comun acord cu clientul încă de la semnarea contractului, dintre care amintim:

 • Implementarea unor politici şi proceduri de resurse umane aplicabile atât la nivelul României cât şi la nivelul celor 7 ţări în care clientul are deschise filiale;
 • Servicii de salarizare pe centre de cost şi departamente, privind  remunerarea salariaţilor în monedă naţională şi internaţională;
 • Obţinerea permiselor de şedere pentru salariaţii cetăţeni străini şi menţinerea acestora informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile salariaţilor pe teritoriul României;
 • Menţinerea relaţiei cu Casa de Pensii pentru obţinerea certificatelor de A1 pentru cetăţenii români detaşaţi la filialele clientului din străinătate;
 • Servicii resurse umane şi salarizare privind calculul indemnizaţiilor de deplasare.

Provocările proiectului

 Având în vedere domeniul de activitate al clientului nostru şi cele 7 ţări în care acesta are deschise filiale, colaborarea cu Blom România a fost încă de la început provocatoare şi a menţinut consultanţii City Square Center în contact atât cu prevederile legale aplicate la nivelul României cât şi cu prevederile legale aplicate la nivelul ţărilor unde clientul  are deschise  filiale. Profesionalismul  echipei de  consultanţi  s-a făcut simţit mai ales în:

 • Implementarea unor politici de resurse umane acceptate la nivelul celor 7 filiale ale clientului;
 • Consultanţa în servicii resurse umane de specialitate în detaşarea lucrătorilor români la alte filiale din străinătate ale clientului precum şi detaşarea sau munca lucrătorilor străini în România;
 • Serviciile de salarizare şi calcul al diurnelor în concordanţă cu programul de lucru, orele suplimentare, delegări/detaşări şi cu respectarea modalităţilor de plată agreate cu salariaţii;
 • Calculul drepturilor salariale pe centre de cost şi pe proiect, în scopul stabilirii costului cu salariaţii pentru fiecare proiect.

Cum am rezolvat proiectul

Domeniul de activitate al clientului nostru şi aria de aplicabilitate a serviciilor oferite de acesta presupun atenţie, devotament, implicare şi comunicare permanentă cu reprezentanţii clientului. Serviciile de resurse umane, salarizare şi administrare personal oferite de City Square Center acoperă toate nevoile clientului şi sunt elaborate în aşa fel încât să fie aplicabile tuturor filialelor acestuia:

 • Consultanţă  privind  legislaţia  din România,  coroborată  cu directivele  europene şi  cu legislaţia  din  cele 7 ţări unde clientul are deschise filiale;
 • Administrare bază de date Revisal – HG 500/2011 cu responsabilitate şi răspundere faţă de ITM şi faţă de prevederile prezentate în Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Servicii de administrare personal (încheiere contracte individuale de muncă în limba română şi în limba predominantă în cazul persoanelor străine, acte adiţionale, clauze specifice, decizii încetare, adeverinţe);
 • Negociere contract colectiv de muncă, încheierea şi depunerea acestuia la ITM Dâmboviţa;
 • Obţinerea certificatelor A1 pentru salariaţii cetăţeni români care sunt detaşaţi în străinătate şi menţinerea relaţiei cu Casa de Pensii;
 • Consultanţă de specialitate acordată clientului şi salariaţilor care fac obiectul detaşării pe o perioadă mai mare de 183 de zile, cu privire la obţinerea rezidenţei fiscale şi relaţia cu Anaf;
 • Menţinere a relaţiei cu Oficiul Român pentru imigrări pentru obţinerea permiselor de şedere a salariaţilor cetăţeni străini;
 • Implementare de proceduri suplimentare de resurse umane privind plata salariaţilor şi modalităţi de plată;
 • Calcul al salariilor şi al diurnelor în monedă agreată cu salariaţii, în concordanţă cu legislaţia aplicabilă precum şi al drepturilor suplimentare negociate prin contractul colectiv de muncă;
 • Implementare a politicilor interne privind protecţia maternităţii, principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, nediscriminarea la locul de muncă, respectarea drepturilor ca salariaţi echivalenţi;
 • Servicii de salarizare privind întocmirea dosarelor de recuperare a plăţilor pentru concedii medicale, de la FNUASS.

Rezultat

   Odată agreate şi implementate anumite politici de resurse umane, colaborarea este una benefică pentru ambele părţi iar Blom România se află în continuare în portofoliul şi administrarea City Square Center.
  Până la data prezentei, clientul a făcut obiectul unor controale ITM şi nu a suferit sancţiuni sau măsuri de remediere.
  Clientul a impus propriul soft de salarizare şi a fost nevoie să ne adaptăm, într-o perioadă relativ scurtă, privind utilizarea tehnologiei cu care clientul era obişnuit la momentul preluării proiectului.
  În urma auditului efectuat la data încheierii contractului, au fost identificate numeroase documente care necesitau a fi actualizate. Am remediat într-un timp scurt toate neconformităţile identificate, în paralel cu procesul de preluare a proiectului.

Clientul va beneficia pe toată perioada colaborării de:

 • atenţia şi responsabilitatea consultanţilor CSC;
 • asigurarea serviciilor de resurse umane şi salarizare oferite;
 • reprezentare în faţa organelor de control.

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Manager proiect - Consultant Dreptul Muncii în spaţiul european
Ce-l recomandă

 “Un domeniu fascinant având în vedere că lucrările clientului se raportează la editarea unor aplicaţii dintre cele mai utilizate de omenire în acest moment şi anume hărţile digitale. Un proiect de consultanţă locală completat de lucrări de mobilitate comunitară cu detaşări şi adaptarea lucrărilor la legislaţia locală a ţărilor în care se face detaşarea.” 

Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz