Parteneriat pentru performanţă
(0740) XXX XXX
Reabilitare și extindere stație de epurare Târgoviște Sud – Audit SSM
Proiect:

Proiect de audit din punct de vedere al securității în muncă (conform prevederilor HG 300/2006, Legea 319/2006, HG 1425/2006), de analiză și monitorizare a lucrărilor pe etape cu scopul asigurării siguranței lucrătorilor în șantierele de construcții

Cine este beneficiarul:

Compania de Apa Targoviste SA

Cine este clientul:

STRABAG ROMANIA

Durata lucrării

16.11.2011 - 01.03.2014

Accidente Înregistrate

Controale ITM Susţinute

Accidente cercetate

Monitorizarea săptămânală a nivelului de securitate în muncă în şantierele de construcţii, prin vizite inopinate şi monitorizare de la distanţă

Începând cu noiembrie 2011 și până în martie 2013, în cadrul proiectului de audit al securității și sănătății în muncă, am desfășurat lucrări de verificare/analiză și monitorizare a lucrărilor de reabilitare și extindere a stației de epurare Târgoviște Sud, din punct de vedere al securității lucrătorilor la locul de muncă

Obiectiv

Lucrările prevăzute pentru staţia de epurare Târgovişte-Sud fac parte din proiectul de îmbunătăţire a infrastructurii de alimentare cu apă potabilă şi colectarea şi tratarea apei uzate din judeţul Dâmboviţa, elaborat în vederea asigurării conformităţii cu legislaţia naţională şi a UE, conform perioadelor de tranziţie agreate de România şi UE pentru sectorul mediului.

 În cadrul contractului de Audit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ne-am propus monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate, de subcontractorii Antreprenorului general, în şantierul de construcţii din punct de vedere al securităţii în muncă, cu scopul identificării neconformităţilor privind siguranţa la locul de muncă şi remedierea acestora preventiv pentru eliminarea riscului de accidente de muncă. 

 Aveam ca obiectiv efectuarea unei vizite săptămânale, în cadrul şantierului, simultan efectuată de către ingineri de audit ssm, care aveau să verifice activităţile din şantier şi procesele de muncă desfăşurate la nivelul solului, la adâncime în exacavaţii, în subteran, în subsoluri şi galerii de instalaţii sau la înălţime; 

Noua staţie de epurare a fost construită în două etape. Prima etapă a constat în tratarea mecanică a apelor uzate, tratarea biologică a apelor uzate (cu 2 din 4 decantoare secundare), atelierul şi clădirea administrativă. La sfârşitul acestei etape s-au demolat structurile existente, ale căror funcţiuni au fost preluate de obiectivele construite în această etapă.

A doua etapă a cuprins şi construcţia celor 2 bazine secundare rămase şi tratarea nămolului, incluzând fermentatoarele şi utilizarea gazului. Staţia de epurare existentă  a fost păstrată în funcţiune până când prima etapă a fost complet finalizată. După aceea, apa uzată a fost tratată în construcţiile realizate în etapa întâi, în timp ce lucrările de construcţii la etapa a doua vor continua.

Provocările proiectului

    Provocarea acestui proiect a fost monitorizarea şi auditarea tuturor proceselor de execuţie a proiectului, din punct de vedere al securităţii în muncă. Rapoartele de audit şi verificarea săptămânală au fost prezentate în cadrul şedinţelor de coordonare, de către Antreprenorul general şi au fost arhivate în cartea de coordonare a şantierului, reprezentând elementul de bază al politicilor de securitate în muncă implementate în şantier.
Procesele din şantierul de construcţii, monitorizate şi auditate din punct de vedere al securităţii în muncă, au fost următoarele:  

Construcţia unităţilor de tratare mecanică:

  • Structura de admisie
  • Bazin retenţie ape pluviale
  • Măsurare debit şi punct prelevare probe
  • Staţie recepţie material vidanjat
  • Clădire grătare
  • Deznisipator şi separator de grăsimi
  • Decantor primar
  • Staţie pompare nămol primar
  • Măsurare debit
  • Staţie pompare intermediară

Construcţia unităţilor de tratare biologică:

 • Camera de distribuţie
 • Bazin anaerob
 • Bazin aerare
 • Camera de distribuţie
 • Decantor secundar
 • Camera control nămol recirculat
 • Măsurare efluent şi punct prelevare probe
 • Staţie pompare nămol recirculat
 • Staţie îndepărtare chimică P (fosfor)
 • Staţie suflante

Construcţia unităţilor de tratare a nămolului:

  • Bazin stocare nămol în exces
  • Îngroşător mecanic nămol în exces
  • Pre-îngroşător
  • Staţie pompare nămol primar îngroşat
  • Fermentator
  • Post-îngroşător
  • Deshidratare mecanică nămol
  • Rezervor de gaz
  • Facla de gaz
  • Co-generare şi centrală termică
  • Staţie pompare apă uzată recirculată
  • Staţie de pompare apă de spălare

Construcţia clădirilor administrative/tehnice:

  • Clădire mecanică
  • Clădire administrativă
  • Atelier electric şi mecanic
  • Post Trafo
  • Staţie suflante
  • Clădire grătare

Cum am rezolvat proiectul

   De la intrarea în şantier, până la identificarea neconformităţilor, timpul era foarte scurt deoarece odată cu identificarea noastră în interiorul şantierului, măsurile de securitate şi sănătate în muncă începeau să fie aplicate.
  Nu acest lucru ne interesa, să vedem că lucrătorii au echipament de protecţie sau că respectă anumite proceduri doar câtă vreme ne observau şi ne ştiau prezenţi în locaţie.
Eram preocupaţi să identificăm factori reali de risc cu un singur scop: să luăm parte la eliminarea acestora înainte de a se înregistra accidente de muncă.
 
Din aceste motive monitorizarea a fost efectuată local dar şi la distanţă şi anume:

 • Am elaborat planul propriu de securitate în muncă şi l-am predat subcontractorilor;
 • Am fost prezenţi săptămânal în şantier, inopinat, pentru a verifica dacă măsurile prevăzute în planul propriu de securitate în muncă sunt respectate şi dacă măsurile minime de siguranţă sunt implementate;
 • Am folosit mijloace de monitorizare a procesului de muncă şi a lucrărilor de la distanţă (drone de filmat);
 • Am înregistrat fotografii prin obiective de distanţă;
 • Am mers în subterane şi am inspectat modul în care se execută lucrările;
 • Am inspectat şantierul de construcţii şi am identificat neconformităţile de securitate în muncă;
 • Am întocmit rapoartele de neconformităţi privind securitatea în muncă;
 • Am întocmit fişele de măsuri necesare pentru eliminarea riscurilor de accident;
 • Am prezentat rapoartele de neconformităţi şi măsurile în şedinţele de coordonare;
 • Am organizat şi susţinut şedinţele de coordonare în domeniul securităţii în muncă;
 • Am stabilit responsabili şi am verificat dacă măsurile sunt implementate corect din punct de vedere al securităţii în muncă;
 • Am identificat echipamentele de manipulare mecanizată şi am verificat autorizaţiile ISCIR;
 • Am identificat procesele de manipulare mecanizată în care au fost implicaţi legători de sarcină şi am verificat autorizaţiile interne;
 • Am monitorizat procesele de excavaţie, dat fiind că în sol se află magistrala electrică a oraşului Târgovişte.

Rezultat

Am încheiat lucrările fără evenimente periculoase şi accidente de muncă.
Am înregistrat peste 30 de vizite inopinate în şantier, de audit al nivelului de securitate în muncă, care au fost concretizate de rapoarte de riscuri identificate, măsuri şi instrucţiuni, responsabili şi termen de remediere.

Câteva exemple:
Raport Audit SSM City Square Center 14.06.2013
Raport Audit SSM City Square Center 01.07.2013
Raport Audit SSM City Square Center 10.07.2013
Raport Audit SSM City Square Center 15.07.2013
Raport Audit SSM City Square Center 30.08.2013
Raport Audit SSM City Square Center 24.09.2013
Raport Audit SSM City Square Center 19.11.2013
Raport Audit SSM City Square Center 28.11.2013

Sursa foto: Compania de Apa Targoviste SA

Consultanții pe acest proiect

George Răuți
George Răuți
Inginer securitate în muncă - Auditor SSM Şantiere de construcţii temporare şi mobile
Ce-l recomandă
Comentarii

Leave a Reply

wpDiscuz